Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 30 listopada 2019

Do uczestników Akademii Barbórkowej Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach

Organizatorzy i Uczestnicy

Akademii Barbórkowej

Polskiej Grupy Górniczej

w Katowicach

 

 

 

Wielce Szanowni Górnicy!

Drodzy Uczestnicy uroczystości barbórkowych!

 

Z okazji Barbórki – pięknego polskiego święta, jednoczącego górniczą brać i wszystkich pracowników przemysłu wydobywczego – składam najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania i życzenia Kierownictwu i wszystkim pracownikom kopalń i zakładów Polskiej Grupy Górniczej. Gratuluję osiągnięć w Państwa trudnej, często niebezpiecznej, lecz niezastąpionej pracy. To również dzięki Państwa wysiłkom nasza gospodarka narodowa odnotowała kolejny rok wzrostu, a Polacy z nadzieją spoglądają w przyszłość swoją i swoich bliskich. Zarówno w ich imieniu, jak i moim własnym dziękuję Państwu za profesjonalizm, wytrwałość i zaangażowanie.

 

Polska dysponuje unikalnymi bogactwami naturalnymi. Mamy węgiel kamienny i brunatny, torf, gaz ziemny, ropę naftową oraz uzyskiwane z nich nowoczesne produkty. Mamy rudy miedzi, srebra, cynku i innych cennych metali, złoża siarki i różnorodnych niemetali, surowce skalne dla przemysłu budowlanego oraz pokłady wysokiej jakości soli kamiennej. Ale tylko dzięki Państwu te ukryte w polskiej ziemi skarby służą nam wszystkim.

 

Rokrocznie w tym szczególnym świątecznym czasie z podziwem i wdzięcznością myślimy o tych, którzy z dala od swoich rodzin, pracując w skrajnie trudnych warunkach, wkładają tak wiele trudu, abyśmy wszyscy mogli być bezpieczni i cieszyć się z udogodnień współczesnej cywilizacji. Jednocześnie z głębokim żalem pochylamy głowy przed tymi, którzy prosto ze swoich miejsc pracy odeszli na wieczną szychtę. Rodzinom tragicznie zmarłych górników życzę duchowego pokrzepienia i wszelkiego wsparcia ze strony bliskich, przyjaciół i całego środowiska, które złączone tą wyjątkową więzią solidarności, otacza ich teraz troską i życzliwością.

 

Szanowni Państwo!

 

Bogaty ceremoniał barbórkowy to między innymi górnicze szpady i mundury. Wzorowane na strojach piechoty Królestwa Polskiego, pojawiły się na naszych ziemiach ponad 200 lat temu. Prawo do ich noszenia jest wielkim przywilejem. Polscy górnicy udowodnili, że potrafią walczyć. Nie tylko pod ziemią – z potężnymi siłami natury i własną, ludzką słabością, lecz również w obronie wolności i sprawiedliwości; za Polskę, za wiarę, mowę i tradycje ojców. Przypomina nam o tym trwający Rok Powstań Śląskich, ustanowiony przez Sejm dla uczczenia setnej rocznicy pierwszego z trzech zrywów. Przemawiając z tej okazji na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach, cytowałem słowa, którymi 25 lutego 1919 roku rozpoczął swoje sejmowe wystąpienie Wojciech Korfanty: „Radość, uczucie szczęścia i wdzięczności dla Opatrzności Boskiej napełniają moje serce, że dożyłem tej chwili, iż jako przedstawiciel dzielnicy, która przez tak długie lata jęczała pod jarzmem pruskiem – mam ten zaszczyt i szczęście przemawiać z tej oto trybuny, trybuny Sejmu wolnej, niepodległej, zjednoczonej Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Historyczny sukces powstańców i działaczy polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku przyczynił się do ogromnego powiększenia potencjału rozwojowego naszej Ojczyzny. Utwierdził także pozycję śląskiego patriotyzmu, etosu pracy i kultury jako wyjątkowo cennych i nieusuwalnych składników polskiej tożsamości narodowej. Także tegoroczne 30-lecie kapitulacji reżimu komunistycznego w Polsce to okazja, aby upamiętnić górników, nieustępliwie domagających się wolności, chleba i godności – a więc załogi kopalń „Wujek”, „Piast”, „Manifest Lipcowy”, „Ziemowit” oraz pozostałych uczestników strajków w przedsiębiorstwach górniczych w latach osiemdziesiątych. Są oni bohaterami naszej wolności. Stale o nich pamiętamy i składamy im dzisiaj wyrazy najwyższej czci.

 

Wszystkim górnikom, działaczom związkowym, ratownikom górniczym, kadrze zarządzającej, pracownikom nadzoru górniczego – z okazji Państwa święta patronalnego dziękuję za wkład w rozwój jednej z kluczowych, strategicznych gałęzi polskiej gospodarki. Życzę Państwu, aby barbórkowe uroczystości i wspólne radosne świętowanie podczas karczm piwnych, combrów babskich, imprez artystycznych i tradycyjnych balów były dla Państwa zapowiedzią pomyślnego nowego roku. Niech będzie on dobrym czasem dla naszego kraju, dla Państwa zakładów pracy i dla każdego osobiście. Niech święta Barbara otacza swoją opieką górników i całe rodziny górnicze. Niech w Państwa domach zawsze trwa szczęście i dostatek. Ufam, że tak będzie – również dlatego, że fundamentem polityki naszego państwa wobec górnictwa oraz energetyki jest i pozostanie polska racja stanu i dobro wspólne Polaków.

 

Niech żyje nam górniczy stan! Szczęść Boże!

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List został odczytany przez Grażynę Ignaczak-Bandych podczas uroczystości w Katowicach.

Poleć znajomemu