Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 29 listopada 2019

Uroczystości Barbórkowe w Centrali Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.

Minister Andrzej Dera odczytał list Prezydenta na uroczystościach Barbórkowych w Centrali Zbytu Węgla Węglozbyt. Fot. CZW Węglozbyt

Uczestnicy i Organizatorzy

Uroczystości Barbórkowych

w Centrali Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Z okazji Barbórki – pięknego polskiego święta, jednoczącego górniczą brać i wszystkich pracowników przemysłu wydobywczego – składam Państwu najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania i życzenia. Gratuluję sukcesów w Państwa trudnej, lecz niezastąpionej pracy. To również dzięki Państwu nasza gospodarka narodowa odnotowała kolejny rok wzrostu, a Polacy z nadzieją spoglądają w przyszłość swoją i swoich bliskich. Zarówno w ich imieniu, jak i moim własnym, dziękuję za Państwa fachowość, wytrwałość i zaangażowanie. Ofiarny wysiłek pracowników przemysłu wydobywczego sprawia, że skarby ukryte w polskiej ziemi są wydajnie pozyskiwane i służą nam wszystkim, pomnażając dostatek i pomyślność Polaków.

 

Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A. to bardzo ważny podmiot w systemie produkcji i obrotu na polskim rynku węglowym. Już niedługo będą Państwo obchodzić piękny jubileusz 75-lecia działalności. Węglozbyt może pochlubić się bogatym dorobkiem doświadczeń i dokonań. Stanowią Państwo sprawdzoną, dobrze rozpoznawalną markę, która budzi zaufanie. Niewątpliwym atutem tej firmy jest wysoko wykwalifikowana kadra; zwraca również uwagę, że stworzone przez Państwa składowisko węgla w Ostrowie Wielkopolskim należy do największych i najnowocześniejszych w całej Europie, oferując specjalistyczne usługi dotyczące surowców energetycznych. Składam wyrazy głębokiego uznania dla wszystkich Państwa osiągnięć. Jestem pewien, że barbórkowe uroczystości przeżywają Państwo z poczuciem słusznej dumy i satysfakcji.

 

Tegoroczna Barbórka przypada w czasie ważnych historycznych rocznic. Ciągle powracamy narodową pamięcią do przełomowych chwil sprzed stu lat, gdy po mrocznym okresie zaborów i niewoli Polakom udało się wybić na niepodległość, gdy odradzała się suwerenna Rzeczpospolita. Wolną Polskę odzyskaliśmy zbiorowym wysiłkiem całego narodu, jednak w szczególny sposób winniśmy cześć patriotycznym zasługom mieszkańców Górnego Śląska i Wielkopolski. W tym roku przypomina nam o tym setna rocznica wybuchu pierwszego z trzech Powstań Śląskich. Jest to również setna rocznica zwycięskiego zakończenia Powstania Wielopolskiego, którego wstępnym akordem były wolnościowe wystąpienia Polaków podjęte tutaj, w Ostrowie Wielkopolskim, nazwane mianem Republiki Ostrowskiej. Doniosłym wkładem w dzieło umacniania fundamentów odrodzonej polskiej państwowości, w rozwój gospodarki narodowej był i pozostaje potencjał ekonomiczny Górnego Śląska i Wielkopolski oraz śląski i wielkopolski etos pracy. Są dziś Państwo kontynuatorami tego wspaniałego dziedzictwa. Swoimi znaczącymi sukcesami udowadniają, że przemysł wydobywczy ma w Polsce istotne znaczenie i ciągle pozytywne perspektywy. Dziękuję Państwu za okazywaną ofiarność i patriotyzm gospodarczy.

 

Życzę, aby udana barbórkowa zabawa była dla Państwa zapowiedzią pomyślnego nowego roku. Niech będzie to dobry czas dla naszego kraju, dla Państwa przedsiębiorstwa, dla każdego z Państwa osobiście. Niech święta Barbara otacza swoją opieką Was i Waszych bliskich. Niech w Państwa domach zawsze trwa rodzinne szczęście i dostatek. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

 

Niech żyje nam górniczy stan! Szczęść Boże!

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał minister Andrzej Dera.

Poleć znajomemu