Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 7 grudnia 2019

Jubileusz 28. urodzin Radia Maryja

  |   Minister Adam Kwiatkowski odczytał list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości. [fot. Monika Bilska] Minister Adam Kwiatkowski odczytał list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości. [fot. Monika Bilska]

Uczestnicy

uroczystych obchodów 28. urodzin Radia Maryja

w Toruniu

 

 

 

 

Wielce Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych!

Ekscelencje, Dostojni Księża Arcybiskupi i Biskupi!

Czcigodny Ojcze Dyrektorze! Wielebni Ojcowie i Księża!

Wielce Szanowni Goście dzisiejszych uroczystości!

Drodzy Państwo!

 

W całej Polsce jest tylko jedno takie radio. Rozgłośnia, której sama nazwa – czyli imię jej Najświętszej Patronki – wzbudza głęboki szacunek i żywe uczucia. Stacja, której nazwa przywołuje dumną pamięć o wielkiej polskiej historii i kulturze, o naszych bogatych tradycjach duchowych. O pracy kilkudziesięciu pokoleń, które pod hasłem Bóg i Ojczyzna, walcząc, tworząc i pracując z imieniem Maryi na ustach, wybudowały unikalny gmach naszej narodowej tożsamości, wolności i niepodległej państwowości. Jedno jest w Polsce radio, którego wierni słuchacze z całego kraju i na obczyźnie tworzą wspólnotę nazywaną przez nich nie klubem czy towarzystwem, lecz rodziną. Rodzina ta łączy się w modlitwie we wzajemnych intencjach oraz w intencji Ojczyzny. Bezinteresownie pomaga potrzebującym.

 

Ujmuje się za swoimi członkami i lojalnie wspiera swoich duszpasterzy. Ale pamięta też o tym, że są inne rodziny. Że naród – jak nauczał Sługa Boży, a już niedługo błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński – to rodzina rodzin. Dlatego ta wyjątkowa wspólnota angażuje się także w sprawy publiczne. W inicjatywy, których celem jest dobro wspólne wszystkich Polaków, pomyślność całej Rzeczypospolitej.

 

Prawie 25 lat temu św. Jan Paweł II powiedział: Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja. Rzeczywiście, jest za co dziękować! Mimo skromnych i trudnych początków, dzięki zawierzeniu Bożej Opatrzności, inwencji i niespożytej energii Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka oraz Jego współpracowników, powstało dzieło, które realnie wpłynęło na bieg polskiej historii najnowszej. Radio Maryja powstało w okresie wielkiej niepewności, gdy niełatwo było się odnaleźć pośród radykalnych, bezprecedensowych przemian i zawirowań społeczno-politycznych. Był to czas, w którym, paradoksalnie, nawet dobitniej niż za czasów reżimu komunistycznego trzeba było przypominać znaczenie elementarnych pojęć i wartości. I właśnie wtedy najpierw tysiące, a później miliony Polaków usłyszały w radioodbiornikach słowa: Tu Radio Maryja – katolicki głos w Twoim domu. Ogromna ich rzesza z radością i ulgą rozpoznała ten głos jako swój własny. Był on wyrazem ich uczuć, myśli i opinii – także jako pełnoprawnych obywateli.

 

Ten głos jest wciąż bardzo potrzebny. Niesie pokrzepienie, katolickie nauczanie o Bogu i człowieku, ale też odważnie mówi o ważnych sprawach całej naszej wspólnoty narodowej. W tym również o problemach, które niektórzy wolą pomijać milczeniem. Radio Maryja współtworzy demokratyczny pluralizm opinii. Korzystając z wolności słowa odważnie i suwerennie – realnie tę wolność umacnia. Zdecydowanie staje w obronie dobrego imienia Polski oraz chrześcijańskich i uniwersalnych wartości, na których opiera się cywilizacja europejska.

Upomina się też o niezbywalne prawa ludzi wierzących. Tworzy przestrzeń duchowej i intelektualnej formacji, a jednocześnie niezależne, fachowe źródło informacji. Stale się rozwija i powiększa szeregi swoich słuchaczy o przedstawicieli młodego pokolenia. Jest forum spotkań prężnego środowiska, które chlubi się przedsięwzięciami takimi jak Telewizja Trwam, toruńska Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz fundacje i organizacje ułatwiające włączanie się w działalność ewangelizacyjną, charytatywną i społeczno-kulturalną. Wszystko to stanowi dobro, które, jak ufam, będzie stale pomnażane – w duchu wiernej, wytrwałej służby Bogu i Ojczyźnie.

 

Na ręce Ojca Dyrektora przekazuję dzisiaj gorące pozdrowienia słuchaczom i pracownikom Radia Maryja. W przeddzień jego 28. urodzin i patronalnego święta składam wszystkim Państwu uroczyste gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia wszelkich potrzebnych łask Bożych i dalszego dynamicznego rozwoju tego wyjątkowego dzieła. Szczęść Boże!

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List odczytał reprezentujący Prezydenta podczas uroczystości minister Adam Kwiatkowski.  

Poleć znajomemu