przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 7 grudnia 2019

Jubileusz 28. urodzin Radia Maryja

  |   Minister Adam Kwiatkowski odczytał list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości. [fot. Monika Bilska] Minister Adam Kwiatkowski odczytał list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości. [fot. Monika Bilska]

Uczestnicy

uroczystych obchodów 28. urodzin Radia Maryja

w Toruniu

 

 

 

 

Wielce Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych!

Ekscelencje, Dostojni Księża Arcybiskupi i Biskupi!

Czcigodny Ojcze Dyrektorze! Wielebni Ojcowie i Księża!

Wielce Szanowni Goście dzisiejszych uroczystości!

Drodzy Państwo!

 

W całej Polsce jest tylko jedno takie radio. Rozgłośnia, której sama nazwa – czyli imię jej Najświętszej Patronki – wzbudza głęboki szacunek i żywe uczucia. Stacja, której nazwa przywołuje dumną pamięć o wielkiej polskiej historii i kulturze, o naszych bogatych tradycjach duchowych. O pracy kilkudziesięciu pokoleń, które pod hasłem Bóg i Ojczyzna, walcząc, tworząc i pracując z imieniem Maryi na ustach, wybudowały unikalny gmach naszej narodowej tożsamości, wolności i niepodległej państwowości. Jedno jest w Polsce radio, którego wierni słuchacze z całego kraju i na obczyźnie tworzą wspólnotę nazywaną przez nich nie klubem czy towarzystwem, lecz rodziną. Rodzina ta łączy się w modlitwie we wzajemnych intencjach oraz w intencji Ojczyzny. Bezinteresownie pomaga potrzebującym.

 

Ujmuje się za swoimi członkami i lojalnie wspiera swoich duszpasterzy. Ale pamięta też o tym, że są inne rodziny. Że naród – jak nauczał Sługa Boży, a już niedługo błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński – to rodzina rodzin. Dlatego ta wyjątkowa wspólnota angażuje się także w sprawy publiczne. W inicjatywy, których celem jest dobro wspólne wszystkich Polaków, pomyślność całej Rzeczypospolitej.

 

Prawie 25 lat temu św. Jan Paweł II powiedział: Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja. Rzeczywiście, jest za co dziękować! Mimo skromnych i trudnych początków, dzięki zawierzeniu Bożej Opatrzności, inwencji i niespożytej energii Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka oraz Jego współpracowników, powstało dzieło, które realnie wpłynęło na bieg polskiej historii najnowszej. Radio Maryja powstało w okresie wielkiej niepewności, gdy niełatwo było się odnaleźć pośród radykalnych, bezprecedensowych przemian i zawirowań społeczno-politycznych. Był to czas, w którym, paradoksalnie, nawet dobitniej niż za czasów reżimu komunistycznego trzeba było przypominać znaczenie elementarnych pojęć i wartości. I właśnie wtedy najpierw tysiące, a później miliony Polaków usłyszały w radioodbiornikach słowa: Tu Radio Maryja – katolicki głos w Twoim domu. Ogromna ich rzesza z radością i ulgą rozpoznała ten głos jako swój własny. Był on wyrazem ich uczuć, myśli i opinii – także jako pełnoprawnych obywateli.

 

Ten głos jest wciąż bardzo potrzebny. Niesie pokrzepienie, katolickie nauczanie o Bogu i człowieku, ale też odważnie mówi o ważnych sprawach całej naszej wspólnoty narodowej. W tym również o problemach, które niektórzy wolą pomijać milczeniem. Radio Maryja współtworzy demokratyczny pluralizm opinii. Korzystając z wolności słowa odważnie i suwerennie – realnie tę wolność umacnia. Zdecydowanie staje w obronie dobrego imienia Polski oraz chrześcijańskich i uniwersalnych wartości, na których opiera się cywilizacja europejska.

Upomina się też o niezbywalne prawa ludzi wierzących. Tworzy przestrzeń duchowej i intelektualnej formacji, a jednocześnie niezależne, fachowe źródło informacji. Stale się rozwija i powiększa szeregi swoich słuchaczy o przedstawicieli młodego pokolenia. Jest forum spotkań prężnego środowiska, które chlubi się przedsięwzięciami takimi jak Telewizja Trwam, toruńska Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz fundacje i organizacje ułatwiające włączanie się w działalność ewangelizacyjną, charytatywną i społeczno-kulturalną. Wszystko to stanowi dobro, które, jak ufam, będzie stale pomnażane – w duchu wiernej, wytrwałej służby Bogu i Ojczyźnie.

 

Na ręce Ojca Dyrektora przekazuję dzisiaj gorące pozdrowienia słuchaczom i pracownikom Radia Maryja. W przeddzień jego 28. urodzin i patronalnego święta składam wszystkim Państwu uroczyste gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia wszelkich potrzebnych łask Bożych i dalszego dynamicznego rozwoju tego wyjątkowego dzieła. Szczęść Boże!

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List odczytał reprezentujący Prezydenta podczas uroczystości minister Adam Kwiatkowski.  

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.