Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 21 grudnia 2019

List Prezydenta do uczestników gali premierowej oraz uroczystości odznaczeniowej w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej

Organizatorzy i Uczestnicy

gali premierowej

oraz uroczystości odznaczeniowej

w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na dzisiejszą galę do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Słowa szczególnego uznania kieruję do osób uhonorowanych za działalność na rzecz polskiej kultury, osiągnięcia artystyczne oraz sukcesy zawodowe.

 

Bielski Teatr trwale wpisał się w pejzaż kulturalny miasta i całego regionu. Poprzez kolejne spektakle od lat dostarcza wzruszeń i refleksji licznym miłośnikom sceny, pozostając miejscem szczególnym. Jego gmach, położony w centrum Bielska-Białej, ujmuje swoim dostojeństwem i historią, w której odbija się sto trzydzieści lat istnienia. To długi czas, głęboko wpisany w dzieje tej ziemi i w biografie całych pokoleń mieszkańców. Teatr Polski został otwarty w 1945 roku, ale warto przypomnieć, że w pewnym sensie jego powstanie poprzedziły prace założonego dwie dekady wcześniej Towarzystwa Teatru Polskiego, które aż do wybuchu II wojny światowej rozwijało tu polskie życie teatralne. Po wojnie na bielskiej scenie swoje sztuki wystawiali między innymi Iwo Gall, Kazimierz Dejmek czy Adam Hanuszkiewicz.

 

Z wielkim powodzeniem występował tu sam Ludwik Solski. Na deskach teatru pokazywano m.in. dzieła Juliusza Słowackiego, Stefana Żeromskiego czy Tadeusza Różewicza. Niemal w przededniu wprowadzenia stanu wojennego, w 1981 roku, odbyła się tutaj premiera sztuki pt. „Jeremiasz” Karola Wojtyły. Dziś Teatr Polski wciąż jest miejscem, w którym szacunek wobec tradycji nie wyklucza nowych poszukiwań, a widz zawsze może liczyć na ciekawy i zróżnicowany repertuar.

 

Dzisiejsza uroczystość honorowania pracowników Teatru wpisuje się we wspaniałe tradycje tej sceny. Gratulując wyróżnionym dziś osobom, chcę podziękować za Państwa zaangażowanie i wkład w rozwój polskiego teatru i polskiej kultury. Wszystkim widzom życzę niezapomnianych wrażeń podczas tego i kolejnych wieczorów i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam. Całemu Zespołowi Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz wszystkim Państwu życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu