Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 10 stycznia 2020

Do uczestników obchodów stulecia powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski

Organizatorzy i Uczestnicy

obchodów stulecia powrotu

Pomorza i Kujaw do wolnej Polski

w Toruniu

 

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Szanowni Panowie Marszałkowie!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Toruniu na obchodach stulecia powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski. Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym czasie, kiedy świętujemy jubileusz odzyskania niepodległości, upamiętniają Państwo wspólnie setną rocznicę przyłączenia tych ziem do odrodzonej Rzeczypospolitej. Słowa uznania i gratulacje kieruję do przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli oraz całej społeczności województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Chcę gorąco podziękować za to, że czczą Państwo pamięć swoich przodków i poprzedników, którzy przez blisko półtora wieku zaborów, pomimo presji ze strony władz pruskich, pozostali wierni narodowej tożsamości i dziedzictwu. A kiedy nadeszła chwila dziejowego przełomu, całym sercem zaangażowali się w odbudowę struktur suwerennego państwa i jego obronę przed najazdem bolszewickim.

 

Dziękuję również za to, że podczas obecnych uroczystości składają Państwo hołd zarówno gen. Józefowi Hallerowi, dowódcy Frontu Pomorskiego, pod wodzą którego przed wiekiem tę ziemię objęło w posiadanie polskie wojsko i administracja, jak też ofiarom zbrodni z 1939 roku, wśród których było bardzo wiele osób wybitnie zasłużonych dla polskości Pomorza i Kujaw. Uważam za niezwykle ważne, abyśmy spoglądając wstecz na historię ojczystą, pamiętali i o chwalebnych czynach bohaterów z czasów wybijania się na niepodległość i scalania ziem polskich, i o cierpieniach tych, którzy za swój patriotyzm i niezłomność zapłacili najwyższą cenę. Ich zwycięstwo i ofiarę dzieliło zaledwie niespełna 20 lat. Oba te doświadczenia były udziałem jednego pokolenia naszych rodaków. I jestem przekonany, że obydwa także niosą fundamentalne przesłanie dla nas, współczesnych Polaków.

 

Jubileuszowe wspominanie najważniejszych wydarzeń sprzed stu lat jest bowiem wielką lekcją miłości Ojczyzny – naszej obecnej wolnej Polski. W świetle dawnych przeżyć możemy pełniej niż na co dzień dostrzec i docenić zasadnicze znaczenie, jakie dla narodu ma posiadanie własnego suwerennego państwa. Spoglądając zaś na przykład tamtego pokolenia, które Niepodległą wywalczyło, winniśmy czerpać inspirację do jak najlepszej pracy dla dzisiejszej Rzeczypospolitej. Od naszego rzetelnego, wytrwałego wysiłku zależy wspólna przyszłość nas wszystkich i każdego z osobna. To nasz własny trud umacnia bezpieczeństwo i buduje pomyślność całego narodu. A nasza aktywność i zaangażowanie napełniają struktury państwowe obywatelskim i patriotycznym duchem.

 

Dlatego chcę życzyć Państwu tu, na Pomorzu i Kujawach, a zarazem rodakom w całym kraju, by trwające obchody były źródłem radości i dumy z dokonań przodków, ale też z naszych własnych współczesnych osiągnięć. Niech świętowanie jubileuszu stulecia Niepodległej daje nam siłę do dalszej służby publicznej i działalności zawodowej. I niech jego owocem i przedłużeniem stają się nowe pożyteczne inicjatywy gospodarcze i społeczne, artystyczne i naukowe, w których wyrażać będziemy wartości i dążenia, jednoczące naszą wspólnotę w drodze przez polskie dzieje.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał minister Andrzej Dera.

Poleć znajomemu