Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 17 stycznia 2020

Do uczestników obchodów stulecia powrotu Leszna do Macierzy

Minister Andrzej Dera odczytał list Prezydenta podczas uroczystości z okazji stulecia powrotu Leszna do Macierzy. Fot. Jakub Schwarz/ UML

                                                                                    Organizatorzy i Uczestnicy

obchodów stulecia powrotu

Leszna do Macierzy

 

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych Miasta!

Drodzy Mieszkańcy Leszna i wszyscy Goście uroczystości!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na obchodach stulecia powrotu Leszna do Macierzy. Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym czasie, kiedy świętujemy jubileusz odzyskania niepodległości, upamiętniają Państwo wspólnie setną rocznicę przyłączenia tej ziemi do odrodzonej Rzeczypospolitej. Słowa uznania i gratulacje kieruję do przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców miasta oraz całej społeczności ziemi leszczyńskiej.

 

Gorąco dziękuję za to, że czczą Państwo pamięć swoich przodków i poprzedników, którzy pozostając przez 127 lat pod władzą pruskich zaborców, pomimo presji germanizacyjnej, dochowali wierności narodowemu dziedzictwu i tożsamości. A kiedy nadeszła chwila dziejowego przełomu, całym sercem zaangażowali się najpierw w działania zbrojne podczas powstania wielkopolskiego, później zaś w odbudowę struktur suwerennego państwa i jego obronę
przed najazdem bolszewickim.

 

Uważam za niezwykle ważne, abyśmy wspominając chwalebne czyny bohaterów z czasów wybijania się na niepodległość i scalania ziem polskich, spoglądali nie tylko wstecz na naszą historię ojczystą, lecz jednocześnie naprzód – ku przyszłości, z postawy przywódców i działaczy lokalnych społeczności czerpiąc inspirację do jak najlepszej, rzetelnej pracy dla dzisiejszej Rzeczypospolitej. Jubileusz najważniejszych wydarzeń sprzed wieku jest bowiem wielką lekcją miłości Ojczyzny – naszej obecnej wolnej Polski.

 

W świetle przeżyć i doświadczeń tamtego pokolenia, które Niepodległą wywalczyło, możemy pełniej niż na co dzień dostrzec i docenić fundamentalne znaczenie, jakie ma dla narodu posiadanie własnego suwerennego państwa. To od naszego wytrwałego wysiłku zależy przyszłość Polski – wspólna przyszłość wszystkich nas, Polaków. To my własnym trudem umacniamy bezpieczeństwo i budujemy pomyślność Ojczyzny i naszych rodzin. To nasza aktywność i zaangażowanie napełniają struktury państwowe obywatelskim i patriotycznym duchem.

 

Dlatego chcę życzyć Państwu tutaj, w Lesznie, a zarazem rodakom w całym kraju, aby trwające obchody były źródłem radości i dumy z dokonań przodków, ale też z naszych własnych współczesnych osiągnięć. Niech świętowanie jubileuszu stulecia Niepodległej daje nam siłę do dalszej służby publicznej i działalności zawodowej. I niech jego owocem i przedłużeniem stają się nowe pożyteczne inicjatywy gospodarcze i społeczne, artystyczne i naukowe, w których wyrażać będziemy wartości i dążenia, jednoczące naszą wspólnotę w drodze przez polskie dzieje.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List odczytał minister Andrzej Dera. 

Poleć znajomemu