Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 20 stycznia 2020

Do uczestników spotkania samorządowców w Przysusze

Warszawa, 20 stycznia 2020 roku

 

 

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystego spotkania samorządowców

Przysucha, woj. mazowieckie

 

 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze!

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Posłowie i Europosłowie!

Ekscelencjo, Księże Biskupie!

Szanowny Panie Starosto!

Szanowni Przedstawiciele Władz Wojewódzkich i Samorządowych!

Szanowni Państwo!

 

Rozpoczynający się rok 2020 niesie wiele doniosłych wydarzeń i rocznic. Jeden z tych ważnych jubileuszy wymownie świadczy o wspaniałym dorobku odrodzonej w naszym kraju demokracji lokalnej.

 

Mija właśnie 30 lat od przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, niedługo będziemy też świętować 30. rocznicę wyborów do rad gmin. Były one – warto to podkreślić – pierwszymi w okresie powojennym całkowicie wolnymi wyborami, zważywszy, że wybory parlamentarne w 1989 roku były wolne jedynie częściowo i zostały naznaczone u swojej genezy kontraktem politycznym. Jest znaczącym symbolem, że wybierając w sposób nieskrępowany swoich przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego Polacy mogli się przekonać, że odzyskują swój dom, niepodległą Polskę i że jednym z pierwszych przejawów wolności jest możliwość decydowania przez obywateli o sprawach najbliżej ich dotyczących.

 

Z perspektywy minionych 30 lat widać bardzo wyraźnie, jak ogromny jest wkład samorządowców w rozwój gospodarczy, społeczny i cywilizacyjny naszej Ojczyzny. Chciałbym złożyć na Państwa ręce, jako reprezentantów środowiska samorządowego, wyrazy głębokiego uznania i wdzięczności. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym uroczystym spotkaniu. Cieszę się, że jest ono dowodem bliskich więzi, współdziałania i dobrego zrozumienia pomiędzy ludźmi oddanymi idei samorządności. Jestem przekonany, że Państwa współpraca i wymiana doświadczeń przyczyni się do jeszcze lepszego wypełniania misji na rzecz Państwa lokalnych wspólnot i naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Witając rok 2020, wyraziłem ufność, że będzie on rokiem polskich zwycięstw. Przysucha – miejsce, które zasłynęło tym, że zostały tu sformułowane koncepcje programowe nadające impet polskim przemianom – może być uznana za symbol zwycięskiej energii. Zachowuję w pamięci serdeczną gościnność i życzliwość, jaką obdarzyli mnie przedstawiciele tutejszych władz samorządowych oraz mieszkańcy Przysuchy i powiatu przysuskiego, gdy jako kandydat w wyborach prezydenckich ruszałem w drogę po zwycięstwo w elekcji na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Składam Państwu najlepsze życzenia, aby rok 2020 przyniósł nam jak najwięcej zwycięstw i sukcesów, zbiorowych i osobistych. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia, poczucia spełnienia w ważnej publicznej misji oraz rodzinnego szczęścia. Raz jeszcze proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia. Wszystkiego dobrego w rozpoczynającym się 2020 roku!

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List został odczytany podczas uroczystości przez ministra Adama Kwiatkowskiego.

Poleć znajomemu