Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 25 stycznia 2020

List na XVII Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz pomocy Rodakom na Wschodzie

  |   Minister Andrzej Dera odczytuje list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników XVII Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz pomocy Rodakom na Wschodzie w Sycowie Minister Andrzej Dera odczytuje list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników XVII Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz pomocy Rodakom na Wschodzie w Sycowie

Uczestnicy i Organizatorzy

XVII Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego

na rzecz pomocy Rodakom na Wschodzie

w Sycowie

 

Szanowny Panie Konsulu!

Szanowny Panie Burmistrzu!

Ekscelencje Księża Biskupi!

Drodzy Rodacy!

Szanowni Państwo – wszyscy Uczestnicy i Goście Koncertu!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa uczestniczących w XVII Ogólnopolskim Koncercie Charytatywnym na rzecz pomocy Rodakom na Wschodzie. Cieszę się, że ta wspaniała inicjatywa gromadzi tak wiele osób chcących pomagać Polakom mieszkającym na terenach Białorusi, Ukrainy czy Rosji. Jest to nasz obowiązek wobec rodaków, mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, którzy mimo swoich niezwykle skomplikowanych i dramatycznych losów wygnańców i przesiedleńców, mimo represji sowieckich, zsyłek i łagrów, przez dziesięciolecia zachowali polskość i miłość do Ojczyzny. Koleje ich życia, losy ich rodzin, wiedza o tym, o co walczyli, co było im drogie, to część naszego dziedzictwa, dlatego nie możemy o nich zapomnieć. Przywołuję w pamięci wszystkie moje spotkania z Kresowiakami, z Sybirakami, którzy zawsze z wielką czułością i troską mówią o Polsce.

 

Wiem, że dla wielu z nich marzeniem wciąż jest powrót do kraju. Ze wzruszeniem wspominam moje spotkanie z Panem Franciszkiem Jakowczykiem, żołnierzem Armii Krajowej, któremu w październiku 2018 roku miałem przyjemność i zaszczyt wręczyć akt ponownego nadania polskiego obywatelstwa w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Pamiętam, z jaką godnością nosił mundur polskiego kombatanta i jakim szczęściem był dla niego powrót do grona obywateli Rzeczypospolitej. Umacnianie wzajemnych związków ma dzisiaj ogromne znaczenie zarówno dla nas, jak i dla naszych rodaków, którzy żyją współcześnie za wschodnimi granicami Polski.

 

Szanowni Państwo! Z radością witam obecnych tu dzisiaj uczniów-wolontariuszy z województwa dolnośląskiego, uczestników akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Bardzo dziękuję Wam oraz Waszym nauczycielom i opiekunom za piękną postawę patriotyczną, za gotowość włączenia się w porządkowanie polskich cmentarzy na dawnych Kresach. Serdecznie witam inicjatorów projektu oraz przedstawicieli wszystkich podmiotów wspierających tę akcję. Gorąco pozdrawiam gości, którzy z różnych, niekiedy odległych stron przybyli do Sycowa. Są Państwo najlepszymi ambasadorami Polski na Wschodzie. Cieszę się, że polskie korzenie i polski duch w Państwa małych wspólnotach przejawiają się w tak różnorodnych formach, w tym także poprzez twórczość artystyczną i działalność kulturalną. Dziękuję za udział w koncercie i przygotowany przez Państwa program. Dziękuję też organizatorom, którzy położyli wielkie zasługi
w dziele umacniania łączności z Polakami na Wschodzie, a więc Władzom miasta i gminy Syców oraz Panu Konsulowi Generalnemu RP w Irkucku Krzysztofowi Świderkowi.

 

Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń i wielu wzruszających chwil podczas dzisiejszego wieczoru. Niech poczucie jedności i wspólnoty towarzyszy Państwu w trakcie tego wyjątkowego spotkania.

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

 

Podczas koncertu list odczytał – w imieniu Prezydenta RP – minister Andrzej Dera.

 

 

Poleć znajomemu