Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 31 stycznia 2020

Do uczestników obchodów stulecia powrotu Chojnic do Ojczyzny

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

stulecia powrotu Chojnic do Ojczyzny
 

 

 

 

 

Szanowny Panie Marszałku!

Szanowny Panie Burmistrzu!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na obchodach stulecia powrotu Chojnic do Ojczyzny. Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym czasie, kiedy świętujemy jubileusz odzyskania niepodległości, upamiętniają Państwo wspólnie setną rocznicę przyłączenia tej ziemi do odrodzonej Rzeczypospolitej. Słowa uznania i gratulacje kieruję do przedstawicieli władz i mieszkańców miasta oraz całej społeczności południowych Kaszub.

 

Gorąco dziękuję za to, że czczą Państwo pamięć swoich przodków i poprzedników, którzy pozostając przez blisko półtora wieku pod władzą pruskich zaborców, mimo silnej presji germanizacyjnej dochowali wierności narodowemu dziedzictwu i tożsamości. A kiedy nadeszła chwila dziejowego przełomu, całym sercem zaangażowali się w odbudowę struktur suwerennego państwa i jego obronę przed najazdem bolszewickim.

 

Uważam za niezwykle ważne, abyśmy wspominając chwalebne czyny bohaterów z czasów wybijania się na niepodległość i scalania ziem polskich, spoglądali nie tylko wstecz na naszą historię ojczystą, lecz jednocześnie naprzód – ku przyszłości. Chciałbym, aby współcześni Polacy z postawy przywódców i działaczy lokalnych społeczności czerpali inspirację do jak najlepszej, rzetelnej pracy dla dzisiejszej Rzeczypospolitej. Jubileusz najważniejszych wydarzeń sprzed wieku jest bowiem wielką lekcją miłości Ojczyzny – naszej obecnej wolnej Polski.

 

W świetle przeżyć i doświadczeń tamtego pokolenia, które Niepodległą wywalczyło, możemy pełniej niż na co dzień dostrzec i docenić fundamentalne znaczenie, jakie ma dla narodu posiadanie własnego suwerennego państwa. To od naszego wytrwałego wysiłku zależy przyszłość Polski – wspólna przyszłość wszystkich nas, Polaków. To my własnym trudem umacniamy bezpieczeństwo i budujemy pomyślność Ojczyzny i naszych rodzin. To nasza aktywność i zaangażowanie napełniają struktury państwowe obywatelskim i patriotycznym duchem.

 

Dlatego chcę życzyć Państwu tutaj, w Chojnicach, na Kaszubach i Pomorzu, a zarazem rodakom w całym kraju, aby trwające obchody były źródłem radości i dumy zarówno z dokonań przodków, jak też z naszych własnych współczesnych osiągnięć. Niech świętowanie stulecia Niepodległej daje nam siłę do dalszej służby publicznej i działalności zawodowej. I niech jego owocem i przedłużeniem stają się nowe pożyteczne inicjatywy gospodarcze i społeczne, artystyczne i naukowe, w których wyrażać będziemy wartości i dążenia, jednoczące naszą wspólnotę w drodze przez polskie dzieje.

 

Z wyrazami szacunku
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

 

W imieniu Prezydenta RP list odczytał podczas uroczystości Doradca Piotr Karczewski.

Poleć znajomemu