Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 1 lutego 2020

Do uczestników gali z okazji obchodów 100-lecia istnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystej gali z okazji obchodów 100-lecia istnienia

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

w Poznaniu

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystej gali z okazji 100-lecia istnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Powołano ją jeszcze przed oficjalnym przyłączeniem Wielkopolski do odrodzonej Rzeczypospolitej, a jej kadrę stanowili leśnicy, którzy już w czasach zaborów, gdy władze pruskie nie dopuszczały Polaków do zawodu, zdobywali wiedzę i doskonalili swoje umiejętności, pracując w prywatnych lasach należących do Wielkopolan. Był wśród nich Antoni Pacyński, który zanim został dyrektorem Sekcji Leśnictwa w Departamencie Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a następnie dyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, szkolił leśników na bezpłatnych kursach organizowanych przez Władysława Zamoyskiego w Kórniku. Czynił to, bo w jego przekonaniu troska o zasoby leśne była nieodłączną częścią troski o Polskę, w której odrodzenie się zawsze tutaj wierzono. Duch pracy organicznej i dbałość o wspólne dobro stały się fundamentem, na którym zbudowano tradycję leśnictwa w Wielkopolsce.

 

Są Państwo godnymi spadkobiercami tego dziedzictwa, nie tylko gospodarując na obszarach leśnych, ale także włączając w dbanie o lasy szerokie rzesze społeczeństwa i ucząc, w jaki sposób dobrze i odpowiedzialnie możemy korzystać z lasu oraz jego bogactw. Państwa profesjonalizm sprawia, że gospodarka leśna Polski może być wzorem dla innych krajów. Państwa działalność nie tylko służy zachowaniu bioróżnorodności, ale jest też podstawą rozwoju dla ważnych gałęzi gospodarki, takich jak choćby przemysł drzewny. Prowadząc uprawy leśne, zapewniają Państwo możliwości rozwoju wielu polskim gminom i umożliwiają powstanie miejsc pracy, często tam, gdzie jest o nią szczególnie trudno. Doskonała kondycja polskich lasów potwierdza też słuszność strategicznej decyzji o powołaniu przed niemal dziewięćdziesięciu sześciu laty Lasów Państwowych.

 

Cieszę się bardzo, że tak bogaty i różnorodny jest program rocznicowych obchodów i że będzie mogła w nich wziąć udział młodzież oraz wszyscy, dla których las jest szczególną wartością. Na uwagę zasługują liczne wydarzenia, których celem jest wspólne sadzenie lasu. Jest to nie tylko wkład w odtwarzanie drzewostanu, ale także wspaniałe i budujące doświadczenie wspólnego działania na rzecz przyrody, od której przecież zależy nasze samopoczucie, nasze zdrowie i nasza przyszłość. W ubiegłym roku po raz pierwszy, wspólnie z Lasami Państwowymi, przeprowadziliśmy ogólnopolską akcję „sadziMY”. W Nadleśnictwie Rytel, na terenie sąsiedniej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, posadziliśmy sto hektarów dębowego lasu, ale akcja ta miała również charakter ogólnopolski. Dziękuję Państwu za włączenie się w tę inicjatywę poprzez rozdawanie wszystkim chętnym sadzonek drzew. Mam nadzieję, że i w tym roku akcja „sadziMY”, która odbędzie się 24 kwietnia, okaże się wielkim sukcesem i że na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń społecznych w naszym kraju.

 

W tym roku obchodzimy też ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin. Zachowanie ekosystemów leśnych oraz ich ochrona przed szkodnikami i chorobami jest bardzo ważnym zadaniem dla nas, Polaków, ale także wyzwaniem dla współczesnego świata. Jestem przekonany, że odbywające się w związku z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin wydarzenia staną się okazją do przedstawienia osiągnięć polskich leśników oraz wymiany doświadczeń.

 

Dziękując za Państwa pracę i troskę o polskie lasy, życzę wszystkim pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu wszelkiej pomyślności. Niech tradycyjne pozdrowienie: Darz Bór, które narodziło się w Wielkopolsce, spełnia się każdego dnia w Państwa pracy, a wszelka pomyślność w życiu osobistym nieustannie towarzyszy Państwu i Państwa bliskim.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Poleć znajomemu