Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 7 lutego 2020

List na galę XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku

Minister Szymańska na gali XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku

Uczestnicy i Organizatorzy

Gali Finałowej

XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu

ROLNIK – FARMER ROKU

 

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowni Laureaci!

Szanowni Państwo!

 

Polska jest krajem o wspaniałych, wielowiekowych tradycjach rolniczych. Również dzisiaj rolnictwo stanowi ważny sektor gospodarki narodowej. Polscy gospodarze i przedsiębiorcy branży rolno-spożywczej wnoszą wielki wkład w rozwój ekonomiczny oraz cywilizacyjny naszej Ojczyzny. Jesteśmy im winni szacunek i wdzięczność.

 

Efektem ciężkiej, ofiarnej pracy rolników jest bezpieczeństwo żywnościowe Rzeczypospolitej. Nie wolno zapominać o znaczeniu tego właśnie filaru naszej niepodległości i niezawisłości. Zapewniając rodakom obfitość owoców polskiej ziemi, producenci rolni potrafią jednocześnie prowadzić ekspansję na zagraniczne rynki i stale zwiększać eksport polskiej żywności. Miniony rok był pod tym względem rekordowy – według szacunków sprzedaliśmy zagranicznym nabywcom artykuły rolno-spożywcze za kwotę ok. 32 mld euro. Inspirowani historycznymi wspomnieniami Polski-spichlerza Europy, także dzisiaj umacniamy pozycję naszego kraju jako jednego z liderów eksportu produkcji rolniczej.

 

Konkurs „Rolnik-Farmer Roku”, organizowany już od ponad ćwierćwiecza, jest zarówno ilustracją, jak i promocją tych świetnych, ciągle pomnażanych dokonań. Daje on przejrzyste wyobrażenie o tym, jak duże przemiany dokonały się na polskiej wsi, jak intensywnie modernizuje się polskie rolnictwo, jak znaczące odnosi ono sukcesy i jak wielkim dysponuje potencjałem. Chciałbym złożyć wyrazy uznania wszystkim, którzy są współtwórcami tego bardzo cennego przedsięwzięcia.

 

Serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom najnowszej edycji Konkursu. To właśnie ludzie tacy jak Państwo – pracowici, gospodarni, przedsiębiorczy, pełni inwencji, posiadający wysokie kwalifikacje, z zapałem rozwijający swoje gospodarstwa i firmy oraz stale gotowi do podejmowania nowych wyzwań – każdego dnia budują sukcesy polskiego rolnictwa. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję za wszystko, co robią Państwo dla wzrostu i konkurencyjności gospodarki narodowej, dla wzmacniania więzi społecznych w lokalnych wspólnotach, dla powiększania zamożności i dobrobytu obszarów wiejskich. Życzę Państwu kolejnych znakomitych dokonań, poczucia spełnienia w trudnej, ale i bardzo wartościowej pracy oraz szczęścia w Państwa domach i rodzinach. Proszę przyjąć bardzo serdeczne pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List odczytała minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

 

Poleć znajomemu