Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 14 lutego 2020

Do uczestników IV Ogólnopolskiego Forum Samorządów w Jasionce

  |   IV Ogólnopolskie Forum Samorządów połączone z IV Samorządowym Balem Charytatywnym w Jasionce k. Rzeszowa Minister Adam Kwiatkowski odczytał list Prezydenta do organizatorów i uczestników Forum

Uczestnicy i Organizatorzy

IV Ogólnopolskiego Forum Samorządów

połączonego z IV Samorządowym Balem Charytatywnym

w Jasionce k. Rzeszowa

 

 

Szanowny Panie Marszałku!

Szanowni Państwo!

 

Ogólnopolskie Forum Samorządów, organizowane w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce, zyskało już społeczne uznanie i na trwale wpisało się do polskiego życia publicznego. Miejsce, w którym Państwo się spotykają, stanowi symbol prężnie działającej samorządności, gospodarności i ambitnej wizji rozwojowej. Cieszę się, że wspólnie zbudowali Państwo tutaj tak szeroką płaszczyznę wymiany doświadczeń, wiedzy i opinii, służącą całemu polskiemu środowisku samorządowemu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników tegorocznego Forum. Pragnę wyrazić głęboki szacunek dla Państwa codziennego zaangażowania na rzecz lokalnych społeczności.

 

Spotykają się Państwo nie tylko w szczególnym miejscu, ale również w szczególnym czasie. Kilka dni temu minęło 101 lat od wydania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako Naczelnika Państwa, w samych początkach polskiej niepodległości – 4 lutego 1919 roku – dekretu o samorządzie miejskim. Wyjątkowe znaczenie tego dokumentu polega na tym, że był to pierwszy samorządowy akt prawny w II Rzeczypospolitej. Młode polskie państwo, odrodzone po wielu latach niewoli, objęło swoją troską lokalne społeczności, rozumiejąc, że małe ojczyzny, w których żyją Polacy, są w praktyce najbliższą i najbardziej w powszednim życiu odczuwalną emanacją wolnej Polski. W tym roku obchodzimy także 30. rocznicę przywrócenia w naszym kraju samorządu terytorialnego i wyborów do rad gmin – pierwszych w okresie powojennym całkowicie wolnych wyborów. To znamienne, że powrót wolności i demokracji znalazł swój wyraz w odrodzeniu demokracji lokalnej.

 

Nieustająco akcentuję, jak doniosłe jest znaczenie wspólnoty budowanej na każdym szczeblu, nie tylko na poziomie państwowym, ale także na szczeblu regionalnym, powiatowym i gminnym. Każdy rodzaj zaangażowania i aktywności ma tu ogromną wagę. Uważne wsłuchiwanie się w głos i poszanowanie podmiotowości obywateli jest warunkiem wykonywania władzy publicznej w sposób wrażliwy i odpowiadający potrzebom ludzi. Takie właśnie podejście stanowi fundament konstytucyjnej zasady pomocniczości. Obliguje ona władze państwowe do zarządzania krajem w taki sposób, aby zadania publiczne były realizowane jak najbardziej efektywnie. Musimy zawsze pamiętać, że kluczowym celem pozostaje stworzenie jak najlepszych warunków dla dobrobytu Polaków i dla rozwoju Polski. 

 

Inicjatywy prorozwojowe mają szczególne znaczenie w działalności samorządu terytorialnego. Dlatego z satysfakcją odnotowuję interesującą tematykę obrad Forum, która obejmuje tak ważne kwestie, jak wypracowanie wniosków dotyczących dobrych praktyk projektowych, optymalizacja zarządzania czy realizacja celów społecznych poprzez budowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i biznesem.

 

Chciałbym podziękować Panu Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, sprawującemu jednocześnie odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, za nadanie dynamizmu i efektywności pracom Forum.

 

Bardzo cieszę się i gratuluję, że Państwa debacie towarzyszy także inicjatywa charytatywna, służąca dzieciom z Podkarpacia i z całej Polski. To świadectwo, jak wrażliwie i z empatią myślą Państwo o potrzebach swoich współmieszkańców, szczególnie tych najbardziej wymagających pomocy.

 

Podczas moich wizyt krajowych w różnych zakątkach Polski odbywam setki rozmów z wieloma osobami, z przedstawicielami najrozmaitszych lokalnych wspólnot. Jestem wdzięczny za to, że dzielą się oni ze mną swoimi spostrzeżeniami. Życzę Państwu, aby Ogólnopolskie Forum Samorządów przyniosło wiele ważnych refleksji i pomysłów, które będzie można spożytkować dla dobra Polaków. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i serdeczne pozdrowienia.

 

z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

List odczytał minister Adam Kwiatkowski. 

Poleć znajomemu