Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 15 lutego 2020

Do uczestników uroczystości poświęcenia Działu Dziecięcego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki

Uczestnicy

Uroczystości Poświęcenia  

Działu Dziecięcego Hospicjum

bł. ks. Michała Sopoćki

w Wilnie

 

 

Szanowna Pani Prezydentowo!

Czcigodna Siostro Michaelo!

Szanowni Państwo!

 

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o inauguracji działalności Działu Dziecięcego Państwa hospicjum. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników tej wzruszającej uroczystości. Szczególne słowa wdzięczności i podziwu kierujemy do Siostry Michaeli Rak, od której wszystko się tu zaczęło. Droga Siostro, to dzięki Siostry wielkiemu optymizmowi, niespożytej energii i głębokiej wierze w Bożą Opatrzność niemożliwe stało się możliwe. W tym szczególnym miejscu, związanym z osobą świętej Faustyny i powstaniem obrazu Jezusa Miłosiernego, wyrosło wspaniałe dzieło ludzkich serc i miłości do drugiego człowieka – Hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co udało się Siostrom, przy wsparciu ludzi dobrej woli, osiągnąć. Stworzyli Państwo wspaniałą placówkę, w której nie tylko dorośli, ale od dzisiaj także najmłodsi pacjenci otaczani są troskliwą opieką, otrzymują niezbędną pomoc medyczną, wsparcie duchowe i poczucie bezpieczeństwa. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania Działu Dziecięcego, wszystkim pracownikom i wolontariuszom Oddziału Stacjonarnego i Hospicjum Domowego przekazujemy wyrazy najwyższego uznania. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością myślimy o Państwa zaangażowaniu w działalność Hospicjum, o otaczaniu chorych zrozumieniem, dobrem i uśmiechem. 

 

We współczesnym świecie temat cierpienia i śmierci człowieka wypierany jest często ze społecznej świadomości. A przecież, mimo nieustannego postępu w medycynie i coraz skuteczniejszych metod terapeutycznych,  z każdym rokiem przybywa osób wymagających opieki paliatywnej, w której obok leków i zabiegów przynoszących ulgę w fizycznym cierpieniu równie ważna jest troska o potrzeby psychiczne i duchowe. Ojciec Święty Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Chorego w roku 2002 napisał: Ogromny rozwój wiedzy i sztuki medycznej, jaki dokonał się w ostatnim okresie, nakłada na nas wszystkich wielką odpowiedzialność za Boży dar życia, które pozostaje darem zawsze, na każdym etapie i w każdym stanie. Sprawowana  w wileńskim Hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki opieka jest właśnie przejawem takiej odpowiedzialności i odpowiedzią na to ważne papieskie przesłanie.

 

Raz jeszcze serdecznie pozdrawiamy uczestników dzisiejszej uroczystości, zapewniając, że myślami jesteśmy w tej chwili z Państwem. Czcigodnej Siostrze Michaeli oraz wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Hospicjum życzymy wielu sił i radości płynącej z niesienia Państwa podopiecznym pomocy i ulgi w cierpieniu, z dzielenia się dobrocią, miłością i tą niezwykłą empatią, którą przepełnione są Państwa serca.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda

 

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Bogusław Winid.

Poleć znajomemu