Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 20 lutego 2020

Gratulacje dla ks. arcybiskupa Henryka Hosera

Warszawa, 20 lutego 2020 roku

 

 

 

 

Jego Ekscelencja

Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser

 

 

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie!

 

Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji otrzymania Nagrody im. Biskupa Romana Andrzejewskiego. Jednocześnie składam Ekscelencji wyrazy najwyższego uznania w związku ze zbliżającym się 15-leciem posługi biskupiej.

 

W szczególny sposób chcę podziękować za wielką troskę, uwagę i wrażliwość Księdza Arcybiskupa dla spraw wsi i jej mieszkańców. Dzięki doskonałej znajomości ludu polskiego i dziejów ojczystych, a także bogatym rodzinnym tradycjom, związanym z rozwijaniem nowoczesnego ogrodnictwa, rolnicy mają w Ekscelencji duszpasterza doskonale rozumiejącego ich problemy i wyzwania, z którymi muszą się mierzyć.

 

Jestem przekonany, że to duchowe wsparcie, a także umiejętność należytego docenienia roli, jaką mieszkańcy wsi polskiej odegrali w naszych narodowych zmaganiach o zachowanie tożsamości i wierności dziedzictwu przodków oraz w walkach o niepodległość Ojczyzny, ze wszech miar zasługują na uhonorowanie. Dlatego raz jeszcze pragnę pogratulować Księdzu Arcybiskupowi przyznanego lauru, który uważam za wyraz głębokiej wdzięczności dla zasług położonych
przez Ekscelencję dla środowiska rolniczego.

 

W tym uroczystym dniu przesyłam zarazem Księdzu Arcybiskupowi najlepsze życzenia: wielu łask Bożych, zdrowia i pełni sił do dalszego pełnienia misji wizytatora apostolskiego w Medjugorje.

 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List został odczytany przez ministra Adama Kwiatkowskiego.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu