Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 21 lutego 2020

List do uczestników Koncertu Noworocznego 2020 Izby Przemysłowo-Handlowej

Uczestnicy i Organizatorzy
Koncertu Noworocznego 2020
Izby Przemysłowo-Handlowej
w Tarnowskich Górach

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Koncert Noworoczny 2020, przygotowany przez Państwa organizację. Chciałbym przekazać wszystkim Państwu, zgromadzonym w Operze Śląskiej w Bytomiu, bardzo ciepłe pozdrowienia. Cieszę się, że to uroczyste spotkanie we wspólnym gronie przedsiębiorców, przedstawicieli życia politycznego i społecznego oraz świata kultury i nauki jest pięknym wyrazem więzi łączących różne środowiska, lokalnego patriotyzmu oraz przywiązania do śląskiego dziedzictwa, a także Państwa muzycznych zamiłowań.

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach to prężna organizacja samorządu gospodarczego o długich tradycjach i bogatym dorobku. Tarnowskie Góry już przed wiekami zapisały się w historii jako ważny ośrodek gospodarczy, zyskały też sławę największego centrum górnictwa kruszcowego na Górnym Śląsku. Gospodarność, inwencję i przedsiębiorczość mają Państwo wręcz w genach. Podobnie jak umiejętność łączenia wysiłków, wymiany doświadczeń, budowania efektu synergii. W okresie międzywojennym na Górnym Śląsku, także w Tarnowskich Górach, aktywny był ruch stowarzyszeniowy przedsiębiorców, kierujących się zasadami patriotyzmu gospodarczego. W nowych warunkach nawiązują Państwo do tej znakomitej spuścizny. Pragnę złożyć wyrazy uznania za wiele cennych inicjatyw, służących rozwojowi górnośląskiego regionu i Państwa lokalnej wspólnoty.

 

Pierwsze tygodnie nowego roku to czas, gdy spoglądamy z nadzieją w przyszłość, czynimy ambitne plany, tworzymy dalekosiężne wizje. Składając Rodakom noworoczne życzenia, powiedziałem – mając na myśli wiele stojących nadal przed nami wyzwań – że ufam, iż będzie to rok polskich zwycięstw. Proszę więc przyjąć najlepsze życzenia triumfów i sukcesów: zawodowych, biznesowych, społecznych, a także wszelkiej osobistej pomyślności. Życzę, aby Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach nieustannie, jak do tej pory, wnosiła wartościowy, inspirujący wkład do lokalnego i naszego ogólnonarodowego życia. Życzę również Państwu wspaniałych, niezapomnianych przeżyć duchowych podczas dzisiejszego koncertu. Raz jeszcze serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda
 

List został odczytany przez Doradcę Prezydenta RP Agnieszkę Lenartowicz-Łysik.

 

Poleć znajomemu