Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 23 lutego 2020

Obchody 39. rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

Warszawa, 23 lutego 2020 roku

 

 

 

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów

39. rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

w Rzeszowie

 

 

 

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych!

Ekscelencjo Księże Biskupie! Czcigodny Księże Kanoniku!

Szanowni Członkowie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”!

Szanowni Sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich!

Szanowni Państwo!

 

Kolejna rocznica strajków okupacyjnych, które rolnicy z Podkarpacia oraz delegaci z innych regionów kraju prowadzili od końca grudnia 1980 roku w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych, przypomina nam o przełomowych chwilach naszych dziejów najnowszych oraz o zasługach polskiej wsi dla narodu. W imieniu wolnej, demokratycznej Rzeczypospolitej pragnę wyrazić najgłębszy szacunek uczestnikom protestów, działaczom chłopskim i członkom NSZZ „Solidarność”, którzy przyczynili się do zawarcia historycznych Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

 

Były one niezwykle ważnym elementem zmian w polskim życiu i jako świadectwo jedności narodowej umacniały wielkie dzieło Polskiego Sierpnia. To tutaj, na Podkarpaciu, za sprawą Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich tak znacząco został poszerzony wyłom w autorytarnym systemie komunistycznym. Niedługo później znalazło to potwierdzenie w kolejnym chłopskim sukcesie, jakim było zarejestrowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Składam hołd mężnym patriotom i dobrym gospodarzom tej pięknej ziemi, którzy upomnieli się wtedy o swoje prawa, godne warunki życia oraz poszanowanie wolności religijnej.

 

Razem z Państwem oddaję cześć wielu wybitnym ludziom Kościoła, w sposób szczególny uosabianym przez wspaniałe postacie św. Jana Pawła II i księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, którym wyrazili Państwo naszą nieustającą pamięć i wdzięczność, składając kwiaty przed tablicą im poświęconą. Świadectwo zasług licznych kapłanów, którzy nieśli strajkującym posługę sakramentalną i słowa pokrzepienia, przetrwało we wspomnieniach uczestników tamtych zdarzeń, ale – paradoksalnie – także w dokumentach komunistycznej policji politycznej, w których zapisano: Strajk rozleciałby się dawno, gdyby nie religia, oprawa mszy, kazania oraz niechęć do przeszłości – którą to niechęć należy odczytywać jako odrzucenie porządków panujących w PRL.

 

Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników dzisiejszych uroczystości w Rzeszowie. Dziękuję, że wciąż trwają Państwo na straży pamięci tamtego ważnego zwycięstwa na polskiej drodze do wolności. Jestem przekonany, że tu, na Podkarpaciu – oraz wszędzie, gdzie polskość, wiara i tradycja, szacunek dla ojczystej ziemi i uczciwa praca są wartościami szczególnie cenionymi – będzie trwało żywe, mocne świadectwo ducha narodowego i obywatelskiego, ducha swobody i solidarności. Życzę wszystkim Państwu i Państwa bliskim wewnętrznego umocnienia, sukcesów w pracy społecznej i zawodowej oraz dumy i radości z pomyślnego rozwoju Polski – w tym również Państwa małych ojczyzn i rodzinnych stron.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu