Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 25 lutego 2020

Gratulacje dla Jerzego Limona – laureata nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora

Pan

Profesor Jerzy Limon

 

 

Szanowny Panie Profesorze!

 

Z okazji wręczenia Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora proszę przyjąć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla Pańskiego dorobku naukowego oraz wizjonerskiego rozmachu, z jakim angażuje się Pan w animację i popularyzację kultury wysokiej. Z prawdziwą satysfakcją przyjąłem wiadomość, że w poczet Laureatów tego prestiżowego wyróżnienia włączony został ceniony anglista, szekspirolog, pisarz, tłumacz; wybitny znawca i miłośnik teatru, który dzięki swej pasji przełamuje bariery zastanych ograniczeń i pozornych niemożności. Cieszę się, że Wysoka Kapituła uhonorowała uczonego i działacza kultury, który, doceniając dokonania przodków, poszukuje wciąż nowych formuł tworzenia i upowszechniania twórczości artystycznej. Sztuki pojmowanej jako uniwersalna płaszczyzna spotkania ludzi reprezentujących różne epoki, kręgi kulturowe, typy wrażliwości i sposoby patrzenia na świat.

 

Honorując osobę i osiągnięcia Pana Profesora, Wysoka Kapituła dowartościowała również pewną ważną, godną propagowania ideę. To postulat atrakcyjnego, nowoczesnego w formie przekazu tych klasycznych tradycji, wątków i dzieł, które tworzą wspólne dziedzictwo i duchowe spoiwo Europy. Szczególnym ucieleśnieniem tej idei wydaje się być Gdański Teatr Szekspirowski. To wielkie dzieło Pana Profesora jest przedsięwzięciem unikatowym: jako scena teatralna, sala koncertowa, przestrzeń wystawiennicza, miejsce przyjazne nieszablonowym formom ekspresji wizualnej, agora integrująca społeczność twórców i odbiorców kultury, a wreszcie pomost łączący polski teatr ze spuścizną teatru elżbietańskiego, pielęgnowaną w Wielkiej Brytanii po dziś dzień. Pański pomysł, aby wskrzesić XVII-wieczny, pierwszy w dziejach polski teatr publiczny, który mieścił się w budynku gdańskiej Szkoły Fechtunku – i w którym, według ustaleń Pana Profesora, miał niegdyś występować sam Mistrz ze Stratfordu – od początku uznawany był za bardzo śmiałe i niełatwe zamierzenie. Jednak Pańskie wieloletnie, wytrwałe starania pozwoliły ów projekt zrealizować. Niezwykle oryginalna forma architektoniczna tej placówki oraz jej ciekawa, wielowymiarowa oferta artystyczna uczyniły z niej zupełnie wyjątkowy punkt na kulturalnej mapie Trójmiasta i całej Polski.

 

Ufam, że jako dyrektor i spiritus movens Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego będzie Pan inspirował coraz liczniejsze grono artystów, społeczników i mecenasów kultury – tak, aby, idąc w Pańskie ślady, mierzyli siły na zamiary, aby stawiali sobie ambitne cele oraz pomnażali niematerialne bogactwa naszej narodowej wspólnoty. Raz jeszcze proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Bogusław Winid podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Poleć znajomemu