Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 27 lutego 2020

List z okazji finału XXVI Plebiscytu Złoty Inżynier „Przeglądu Technicznego”

Minister Andrzej Dera odczytuje list Prezydenta na gali Plebiscytu „Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego”

Organizatorzy i uczestnicy uroczystego finału

                                                                       XXVI Plebiscytu Złoty Inżynier

„Przeglądu Technicznego”

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Warszawskim Domu Technika na uroczystości finałowej XXVI Plebiscytu Złoty Inżynier. Wchodząc tutaj, mijali Państwo łacińską dewizę: artibus technicis – „sztukom technicznym”. Myśl ta, widniejąca na fasadzie tego budynku już od blisko 120 lat, doskonale oddaje sens zarówno obecnej uroczystości, jak i całej działalności prowadzonej przez środowisko inżynierskie.

 

Greckie słowo téchnē oznacza rzemiosło, a więc umiejętność, którą można opanować dzięki odpowiedniemu ćwiczeniu. Artes zaś to sztuki piękne – i w tym sensie parę lat wcześniej użyto go w motcie nad wejściem do nieodległego gmachu Zachęty: Artibus. Inskrypcja na siedzibie techników przypomina więc o szczególnym charakterze Państwa pracy, łączącej wysiłek intelektualny i zastosowanie praktyczne z tym koniecznym elementem, który dawniej zwykło się nazywać iskrą Bożą lub talentem, a który dziś częściej określa się jako inwencję lub kreatywność.

 

Zobacz także: Minister Dera na gali Plebiscytu Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego” Doroczny konkurs Złoty Inżynier służy uhonorowaniu zasług wybitnych przedstawicieli techniki polskiej, którzy posiedli doskonałą znajomość rzeczy, a zarazem potrafią ją łączyć z niekonwencjonalnym podejściem, które owocuje innowacyjnymi rozwiązaniami. Laureaci to ludzie, w rękach których technika staje się kunsztem, a praktyczna użyteczność zachwyca podobniej do dzieł artystów. A jednocześnie Państwa twórczy wysiłek w niezwykle istotny sposób przyczynia się do rozwoju gospodarki narodowej i wzrostu pomyślności Polaków. Za to wszystko chcę dzisiaj złożyć Państwu słowa najwyższego uznania i gorące gratulacje.

 

Dziękuję też gospodarzom uroczystości i organizatorom Plebiscytu: redakcji „Przeglądu Technicznego” i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej, które kontynuują wspaniałe i bardzo długie tradycje, sięgające przeszło półtora wieku wstecz. Swoją działalnością zaświadczają Państwo, że ideały i wartości, które przyświecały Państwa poprzednikom, pozostają stałe i zachowują aktualność również dzisiaj, mimo przemian cywilizacyjnych i ogromnego postępu, jaki dokonał się w dziedzinie techniki. Uważam to za niezwykle cenne, że właśnie środowisko inżynierskie – z natury skupione na konkrecie i praktycznych aspektach rzeczywistości – daje dowody, że w naszym tak szybko zmieniającym się świecie nadal trwa to, co najważniejsze i niezmienne.

 

Raz jeszcze gratulując nagrodzonym w poszczególnych kategoriach, wszystkim Państwu z serca życzę satysfakcji z podejmowanego trudu, wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i badawczej, działalności społecznej i życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał minister Andrzej Dera.

 

Poleć znajomemu