Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 24 marca 2020

List na toruńskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Polaków
ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
w Kaplicy Pamięci Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
w Toruniu

 

 

Czcigodny Ojcze Dyrektorze!

Ekscelencjo, Wszyscy Dostojni Goście!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Torunia na uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Gorąco dziękuję Fundacji Lux Veritatis oraz Instytutowi Pamięci Narodowej i Urzędowi do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zorganizowanie tych obchodów nowego święta państwowego, ustanowionego przed dwoma laty przez Sejm z mojej inicjatywy. Uważam za bardzo ważne, aby nasz naród dobrze znał prawdę o tym dramatycznym rozdziale dziejów ojczystych, którym były czasy II wojny światowej, hitlerowskiej okupacji ziem polskich i Zagłady Żydów, zgotowanej im przez III Rzeszę Niemiecką.

 

Jest naszą powinnością – współczesnych Polaków, żyjących we własnym wolnym, suwerennym i demokratycznym państwie – pamiętać i czcić czyny rodaków, którzy w tamtych tragicznych latach stanęli przed nadludzkimi wyzwaniami. Pomimo masowego terroru i eksterminacji tysiące naszych przodków i poprzedników, kierując się zasadami etyki chrześcijańskiej i poczuciem solidarności międzyludzkiej, z narażeniem życia własnego i swoich bliskich udzielało pomocy i schronienia bliźnim i współobywatelom narodowości żydowskiej.

 

W moim najgłębszym przekonaniu, Polacy, którzy czynili wszystko, co tylko było w ich mocy, aby ocalić mordowanych Żydów, są bohaterami Rzeczypospolitej na równi z obrońcami Ojczyzny i poległymi za wolną Polskę. W obliczu śmiertelnego zagrożenia ze strony niemieckich okupantów dochowali oni wierności najwyższym wartościom uniwersalnym, które stanowią też fundament naszej wspólnoty. Nierzadko zapłacili za to najwyższą cenę własnego życia, ginąc wraz z ukrywanymi. Dlatego zasługują oni na naszą wieczną cześć i pamięć.

 

Uważam także, że przykład ich heroicznej postawy ma wielkie znaczenie dla formowania młodych Polaków w duchu patriotyzmu, szacunku i solidarności, wartości łączących ludzi wszystkich narodowości, którzy razem współtworzą tożsamość i bogactwo Rzeczypospolitej. Stąd też chcę dziś wyrazić uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy swoją pracą badawczą i popularyzatorską przyczyniają się do coraz pełniejszego poznawania, dokumentowania i upowszechniania wiedzy o zasługach położonych przez naszych rodaków dla ratowania Żydów od Holokaustu.

 

W szczególności dziękuję Ojcom Redemptorystom – gospodarzom toruńskiego Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II – za inicjatywę stworzenia Kaplicy Pamięci. Dziś odsłaniają w niej Państwo kolejną tablicę, poświęconą ośmiorgu Polakom zabitym za ratowanie żydowskich bliźnich. Łącznie miejsce to upamiętnia już ponad tysiąc naszych bohaterskich rodaków. Niech prawda o nich trwa, przekazywana z pokolenia na pokolenie, i zawsze przypomina o tym, co wydarzyło się na polskiej ziemi podczas II wojny światowej.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu