Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Pożegnanie śp. Krystyny Łybackiej

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

Pani Krystyny Łybackiej

w Poznaniu

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani Minister Krystyny Łybackiej, ministra edukacji narodowej i sportu, siedmiokrotnej posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, osoby głęboko oddanej służbie publicznej, wrażliwej na problemy społeczne, wiernej wyznawanym wartościom i poglądom.

 

Zobacz także: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla śp. Krystyny Łybackiej Przez lata Pani Krystyna Łybacka służyła sprawom Polski i Polaków, poświęcając szczególnie wiele uwagi zagadnieniom edukacji i wychowania. Jej wysokie kompetencje, doświadczenie i pracowitość sprawiały, że była osobą powszechnie szanowaną, słuchaną i docenianą. W swoich działaniach z wielką troską odnosiła się do problemów dzieci, młodzieży i nauczycieli, a także seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jako poseł i europoseł zabiegała o sprawy swojego regionu, Wielkopolski, zachowując najwyższe standardy debaty publicznej, kultury parlamentarnej i działalności politycznej.

 

Rzeczpospolita Polska żegna dziś osobę niezwykle zasłużoną, doświadczoną parlamentarzystkę, aktywną postać polskiej sceny politycznej, orędowniczkę sprawiedliwego państwa. Jestem przekonany, że działalność Krystyny Łybackiej będzie przykładem, jak można skutecznie funkcjonować w życiu publicznym, troszcząc się o dobro wspólne i pomyślność obywateli.

 

Składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej. Jej osoba i dokonania pozostaną we wdzięcznej pamięci tych wszystkich, którym w ciągu swojego życia okazała życzliwość i zrozumienie, a wkład, jaki wniosła w rozwijanie struktur demokratycznego państwa, zawsze będzie zasługiwał na uznanie.


Szanowna Pani Minister, dziękuję!

 

Andrzej Duda

 

Podczas uroczystości pogrzebowych na cmentarzu Miłostowo Minister Andrzej Dera odczytał okolicznościowe słowa Prezydenta, a następnie przekazał list rodzinie Zmarłej. 

Poleć znajomemu