Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 4 maja 2020

Życzenia dla Załogi Huty Miedzi „Legnica” z okazji Dnia Hutnika

Życzenia 

dla Dyrekcji i Załogi Huty Miedzi „Legnica” 

z okazji Dnia Hutnika 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Szanowny Panie Przewodniczący!

Szanowni Państwo!

 

W dniu świętego Floriana, patrona hutników, składam na ręce Pana Przewodniczącego najlepsze życzenia pomyślności dla całej wspólnoty pracowniczej Huty Miedzi „Legnica”. Pragnę serdecznie podziękować Państwu za trud i za wartościowe efekty Państwa pracy. 

 

Hutnictwo miedzi to ważny składnik polskiego przemysłu, a także całej naszej gospodarki narodowej. Dzięki bogatym, największym w Europie złożom oraz nowoczesnemu przetwórstwu  w spółce KGHM Polska Miedź, której istotną częścią jest Państwa zakład, nasz kraj należy do prestiżowej, wpływowej grupy miedziowych potentatów. 

 

W sposób szczególny twórcami tych sukcesów są właśnie Państwo. Zawód hutnika wymaga wysokich kompetencji i wyjątkowych przymiotów charakteru. Dzień Państwa zawodowego święta to zawsze dzień uroczystych spotkań, integrujących Wasze środowisko. Niestety, z powodu pandemii, z którą zmaga się także Polska, w tym roku takie spotkania nie są możliwe. Tą więc drogą kieruję do Państwa słowa wdzięczności, uznania i szacunku.

 

Składam także gorące podziękowania za działania Zarządu, pracowników i związkowców  KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz skutecznej walki z koronawirusem oraz ochrony zdrowia Polaków. To nie tylko zakup i transport dużych ilości sprzętu medycznego, to również uruchomienie specjalnych linii technologicznych, umożliwiających produkcję środków do dezynfekcji, masek i fartuchów ochronnych. To także aktywna postawa lekarzy Miedziowego Centrum Zdrowia czy takie wspaniałe inicjatywy jak wolontariat pracowniczy KGHM, pomagający seniorom. Wszystkie te działania, podobnie jak wiele innych jeszcze przedsięwzięć, zasługują na ogromne uznanie.

 

Mimo trudnego czasu, wykonują Państwo swoje zadania z dużym zaangażowaniem. Jestem pewien, że są Państwo dumni ze swego zakładu, Huty Miedzi „Legnica”, który jest najstarszym ogniwem przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź i właśnie za sprawą  wielkich inwestycji otrzymał drugą młodość. Wybudowany w Państwa zakładzie piec do przetopu recyklingowego złomu miedzi, będący pierwszą tego typu instalacją w Polsce oraz przeprowadzone gruntowne remonty otwierają nowe, znakomite możliwości. To szansa na zwiększenie produkcji, znaczne ograniczenie dotkliwych dla środowiska zanieczyszczeń, a także troskliwe zagospodarowanie miedziowych odpadów, które na powrót mogą posłużyć polskiej gospodarce i społeczeństwu.

 

Cieszę się, że przed Hutą Miedzi „Legnica” i osobiście przed Państwem, jako jej pracownikami, rysuje się dobra przyszłość. Raz jeszcze z okazji Dnia Hutnika składam Państwu serdeczne gratulacje. Życzę rozwoju przedsiębiorstwa, życzę Państwu dobrego zdrowia, powodzenia w zawodowych i życiowych planach, rodzinnego szczęścia i wszelkiej pomyślności. 

 

Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu