Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 maja 2020

Życzenia z okazji 90. urodzin Sylwestra Chęcińskiego

Fotografia przedstawia fragment listu Prezydenta Andrzeja Dudy

Pan

Sylwester Chęciński

 

 

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia w dniu jubileuszu Pańskich 90. urodzin. Z tej okazji składam wyrazy uznania i wdzięczności za wiele znakomitych obrazów, którymi dane jest nam, widzom, cieszyć się i wzruszać już od blisko 60 lat.

 

Chcę podziękować Panu zwłaszcza za te filmy, które – przedstawiając powojenne losy Polaków – wpłynęły na ukształtowanie naszej zbiorowej wyobraźni i pamięci. W trylogii Sami swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć w mistrzowski sposób oddał Pan doświadczenia z powojenną migracją, budowaniem polskiego domu i stopniowym „wrastaniem” nowej społeczności 
ziem zachodnich, a także poszukiwaniem dostatniejszego życia na emigracji. Skrząca się humorem opowieść, pełna barwnych postaci i od dawna już „kultowych” dialogów, nie pozbawiona też goryczy, tak jak nasze dzieje najnowsze, weszła na trwałe do kanonu polskiej kinematografii.

 

Podobnie ważne miejsce – zarówno wśród wybitnych dzieł komediowych, jak również fabularnych świadectw historii – zajmują Rozmowy kontrolowane. Razem z wcześniejszym Misiem Stanisława Barei, którego fabułę Pański film kontynuuje i rozwija, kreślą one obraz PRL-u, odbity w nieco tylko krzywym zwierciadle. Po dziś dzień zachowują atrakcyjność i są chętnie oglądane przez kolejne młode pokolenia, nie pamiętające już tamtych czasów i realiów. Satyra ujawnia tutaj swoją moc oczyszczającą, burząc symboliczny gmach komunizmu nie tylko w filmowej fikcji, ale też w umysłach i sercach widzów.

 

Raz jeszcze dziękując za cały bogaty dorobek Pańskiej pracy twórczej – w tym także za inne pamiętne dzieła, takie jak Historia żółtej ciżemki i Wielki Szu – w tym wyjątkowym dniu, a zarazem w tak trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii życzę Panu zdrowia, satysfakcji z dokonań i wszelkiej pomyślności.

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu