Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 22 maja 2020

Jubileusz 101. urodzin Pani Anny Koźmińskiej

Warszawa, 22 maja 2020 roku

 

 

 

                                                                                               Pani

Anna Koźmińska

 

 

Wielce Szanowna Pani, Czcigodna Jubilatko!

 

Przesyłam serdeczne gratulacje i życzenia w dniu Pani 101. urodzin. Z okazji tego pięknego jubileuszu chcę wyrazić najwyższe uznanie dla odwagi, szlachetności i bezinteresowności, których dowody dała Pani wraz z Marią Koźmińską z domu Hoffman, ratując od Zagłady żydowskich bliźnich podczas II wojny światowej.

 

Dzięki Pań wyjątkowemu hartowi ducha i gotowości poświęcenia się dla drugiego człowieka ocalony został ośmioletni Abraham Jabłoński z likwidowanego getta w Częstochowie, którego ukrywały Panie aż do wkroczenia Sowietów w styczniu 1945 roku. Pań dom był przejściowo schronieniem także dla trzech innych osób narodowości żydowskiej. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję Pani za to wspaniałe świadectwo międzyludzkiej solidarności, której więzi okazały się mocniejsze niż niemiecki terror i zbrodnie. W latach II wojny światowej, kiedy nasz kraj znajdował się pod okupacją III Rzeszy, pośród mroków prześladowań i eksterminacji gwiazda Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jaśniała silnym, choć ukrytym blaskiem.

 

Postawa osób takich, jak Pani, przywracała naszym żydowskim bliźnim nadzieję i szansę na ocalenie życia. W tamtych tragicznych czasach Polacy ratujący Żydów nieśli im wybawienie, ale także ocalali sens człowieczeństwa dla całej ludzkości. Uważamy Sprawiedliwych za naszych narodowych bohaterów na równi z żołnierzami Wojska Polskiego i podziemnej Armii Krajowej, którzy bronili Ojczyzny przed agresją totalitarnych reżimów i walczyli o wyzwolenie spod ich nieludzkiej władzy. Dlatego podjąłem decyzję, by uhonorować Pani zasługi Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Niech to odznaczenie będzie znakiem czci, jaką państwo polskie składa Pani jako swojej wspaniałej bohaterce, której czyny są wzorem dla następnych pokoleń.

 

Raz jeszcze gratulując pięknego jubileuszu, proszę o przyjęcie z serca płynących życzeń zdrowia, pogody ducha i radości oraz satysfakcji z przebytej tak długiej i bogatej w doświadczenia życiowej drogi.

 

 

Z wyrazami głebokiego szacunku i sympatii,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu