Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 22 maja 2020

List Prezydenta z okazji 20-lecia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Warszawa, 22 maja 2020 roku

 

 

Pan Ambasador

Jerzy Koźmiński

Prezes

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

 

 

 

Szanowny Panie Ambasadorze!

 

Na Pańskie ręce kieruję serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji 20-lecia działalności Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Chcę wyrazić najwyższe uznanie dla Państwa dokonań i przekazać słowa wdzięczności dla wszystkich osób i instytucji, które przez ten czas współtworzyły Fundację i z nią współpracowały.

 

Polaków i Amerykanów łączy wspólnota wartości, wśród których najważniejsza jest wolność. Na niej opierają się bliskie partnerskie więzi przyjaźni i współpracy transatlantyckiej między naszymi krajami. Rozwój i pogłębianie wzajemnych relacji jest trwałym, niezależnym od wszelkich zmian i różnic politycznych, celem władz Rzeczypospolitej. Z radością i satysfakcją stwierdzam, że te stosunki są dzisiaj doskonałe i owocują przedsięwzięciami o wielkim znaczeniu dla bezpieczeństwa naszego kraju, regionu, kontynentu i całego świata.

 

Do sfery konsensusu głównych sił politycznych w Polsce od dekad należy też potrzeba budowania dobrych relacji, wspierania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w krajach dawnej strefy sowieckiej. Idea wolności i działania razem dla wspólnego dobra i pomyślności łączy nas, Polaków, z narodami Europy Środkowej i Wschodniej, aż po Kaukaz Południowy. Uważamy za swoją powinność dzielić się z partnerami ze Wschodu naszymi doświadczeniami dotyczącymi procesów transformacji ustrojowej i gospodarczej. Chcemy wspierać dążenia do integracji w ramach Inicjatywy Trójmorza i innych formuł współpracy regionalnej.

 

W obydwu tych sferach – transatlantyckiej i wschodnioeuropejskiej – praca Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowana poprzez Program stypendialny im. Lane’a Kirklanda dla młodych liderów, programy Działaj Lokalnie i Przemiany w Regionie (RITA) i inne, przyczynia się do rozwijania kontaktów, dialogu i współpracy oraz umacniania więzi, łączących nasze narody od poziomu elit politycznych, przez środowiska zawodowe i relacje ekonomiczne, a skończywszy na organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych. I za to chciałbym dziś Państwu gorąco podziękować. Ufam, że działania te będą nadal pozytywnie wpływać na stosunki międzynarodowe w naszym regionie świata.

 

Raz jeszcze gratulując jubileuszu, z serca życzę Państwu satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć i wielu kolejnych sukcesów. Niech dzięki pracy Fundacji wspólna polsko-amerykańska idea wolności upowszechnia się wśród narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Z wyrazami szacunku,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda
 


 

 

Poleć znajomemu