Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 3 czerwca 2020

List do uczestników uroczystości pogrzebowych śp. Krystyny Barchańskiej-Wardęckiej

List Prezydenta do uczestników uroczystości pogrzebowych odczytał Minister Wojciech Kolarski. Fot. UdSKiOR

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

śp. Krystyny Barchańskiej-Wardęckiej

 

Szanowni Państwo,

 

Pani Krystyna Barchańska-Wardęcka zmarła 25 maja. Zrządzeniem Opatrzności dowiedzieliśmy się o tym nazajutrz, w Dzień Matki. Przyjąłem tę wiadomość z ogromnym smutkiem i żalem.

 

Zobacz także: Uroczystości pogrzebowe śp. Krystyny Barchańskiej-Wardęckiej 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego Dzisiaj, w 38. rocznicę tragicznej śmierci syna Pani Krystyny, Emila, modlitwą i serdeczną pamięcią towarzyszę w ostatniej drodze wspaniałej Polce, która ukształtowała sumienie i charakter swojego dziecka, która zaszczepiła mu ideały patriotyzmu, wolności i solidarności. Składam uroczysty hołd jednej z tych cierpliwych, mądrych i odważnych kobiet, dzięki którym Polska trwała i przetrwała w sercach kolejnych pokoleń – po to, by odrodzić się jako wolne państwo wolnych obywateli.

 

Pani Krystyna przyszła na świat w roku 1944, roku zajmującym szczególne miejsce w polskiej pamięci narodowej. Podczas naszego spotkania 13 grudnia ubiegłego roku nie śmiałem zapytać, na ile ten fakt wpłynął na Jej wychowanie i świadomość patriotyczną. Na pewno doskonale rozumiała i doceniała moc symboli i słów, potęgę idei. Była zawodowym redaktorem książek, w tym uwielbianych przez młodzież opowieści Adama Bahdaja i Henryka Jerzego Chmielewskiego.

 

Emil rozpoczął naukę w warszawskim XI Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w roku 1980. Na fali wydarzeń Sierpnia, zapatrzony w działaczy opozycji demokratycznej, włączył się w pokojową rewolucję Solidarności. Mimo rosnących obaw Matki zaczął propagować wolną myśl wśród rówieśników. Angażował się w druk i kolportaż materiałów drugoobiegowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego przystąpił do tajnej organizacji Konfederacja Młodzieży Polskiej „Piłsudczycy” i uczestniczył w demonstracjach patriotycznych. Aresztowany przez SB, torturowany i zmuszany do składania fałszywych zeznań, zachował postawę pełną godności i odwagi. Przed sądem otwarcie mówił o bezprawiu, którego doświadczył; zgłaszał gotowość identyfikacji bijących go funkcjonariuszy. Jego słowa odbiły się szerokim echem – także w wolnym świecie. Trzeciego czerwca 1982 roku zniknął, a kilka dni później odnaleziono Go martwego. Poszlaki wskazywały na morderstwo. Emil Barchański zapisał się w historii jako najmłodsza ofiara reżimu stanu wojennego.

 

Po stracie syna Pani Krystyna poświęciła się ochronie pamięci o Nim oraz o Jego ofierze. Do końca swoich dni uważnie obserwowała życie publiczne w naszym kraju i głęboko przeżywała wszystko, co oddalało lub przybliżało realizację szlachetnych marzeń Emila. W ostatnich słowach przeprowadzonego z Nią wywiadu-rzeki mówiła o swojej chrześcijańskiej nadziei życia wiecznego po śmierci oraz o tęsknocie za synem i pozostałymi zmarłymi bliskimi. Wierzę i ufam, że to wielkie pragnienie spotkania z nimi już się ziściło.

 

Pragnę też gorąco podziękować wszystkim osobom niosącym Pani Krystynie pomoc i opiekę, zarówno w najtrudniejszym okresie tuż po śmierci Emila, jak później – a szczególnie w ostatnich latach. 

 

Cześć Jej pamięci!

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie!

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał Minister Wojciech Kolarski

Poleć znajomemu