Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 13 czerwca 2020

List z okazji 90. rocznicy urodzin śp. gen. Ryszarda Kuklińskiego

Organizatorzy i Uczestnicy

krakowskich obchodów

90. rocznicy urodzin

śp. Generała Ryszarda Kuklińskiego

 

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodacy!

 

Dziewięćdziesiąt lat temu, 13 czerwca 1930 roku, w Warszawie, urodził się Ryszard Jerzy Kukliński. Młodociany konspirator czasu wojny. Żołnierz i wysoki rangą oficer Sił Zbrojnych PRL. A przede wszystkim jeden z największych bohaterów zmagań o Rzeczpospolitą niepodległą, demokratyczną i sprawiedliwą. Polak, w którym wierność Ojczyźnie i narodowi zwyciężyła nad lojalnością wobec reżimu komunistycznego, wobec środowiska zawodowego i ideologii, z którymi, był związany do momentu wewnętrznej przemiany.

 

Życie Ryszarda Kuklińskiego przypadło na czas, gdy wielka historia z mocą wkraczała w losy zwykłych ludzi. Gdy światem wstrząsały krwawe zmagania milionowych armii, narastająca, motywowana ideologicznie wrogość i pogarda, akty ludobójstwa na niespotykaną dotąd skalę, ogromne migracje i przesuwające się granice państw. A wreszcie wyścig zbrojeń i procesy geopolityczne, w wyniku których nad ludzkością zawisła realna groźba całkowitej zagłady.

 

Dla wielu była to pora ciężkich prób charakteru i skrajnie trudnych wyborów moralnych. Czas decyzji, w których stawką bywało życie własne oraz osób najbliższych. Jako zastępca szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Ryszard Kukliński zyskał bardzo szeroki ogląd położenia, w którym Polska znalazła się u progu lat 80. Imperialna doktryna wojskowa Związku Sowieckiego oraz zwasalizowanych wobec niego państw Układu Warszawskiego, a także związane z tą doktryną prawdopodobne scenariusze działań obronnych państw NATO musiały wywoływać przerażenie. Wyniszczające starcia na terytorium Polski mogły obrócić znaczną jego część w atomową pustynię. W obliczu tak straszliwego zagrożenia Generał Kukliński poszedł śladem wybitnych polskich wojskowych, którzy podczas I wojny światowej wypowiedzieli posłuszeństwo władcom państw zaborczych. Dla wartości najwyższych poświęcił wszystko: dobre imię, dorobek życia, spokój własny i swoich bliskich. Przeżył również to, co dla każdego rodzica jest tragedią największą. W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach odeszli Jego dwaj synowie – jeden został zamordowany publicznie, na oczach świadków, drugi zaginął bez śladu. Samego Ryszarda Kuklińskiego PRL-owski sąd wojskowy skazał na karę główną.

 

Po latach Pan Generał mówił: O skazaniu na śmierć dowiedziałem się kilka miesięcy już po tym wyroku. (...) Przyjąłem to jako najwyższą nagrodę za to, co mogłem dla kraju zrobić. Karę tę ostatecznie uchylono, a On powrócił do Ojczyzny. Mógł wreszcie, choć nie bez długoletnich trudności, zająć należne Mu miejsce w gronie najbardziej zasłużonych Polaków XX wieku. Mnie samemu, jako Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, dany był honor awansowania Go do stopnia generała brygady.

 

Pragnę wyrazić uznanie organizatorom i uczestnikom obchodów 90. rocznicy urodzin Generała: przedstawicielom krakowskich władz lokalnych i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, a przede wszystkim środowiskom patriotycznym, które stoją na straży pamięci o Generale Kuklińskim, o Jego zasługach w walce o ocalenie Polski i wyrwanie jej z komunistycznej niewoli. Cieszę się, że w szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stulecie zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej 1920 roku Ryszard Kukliński, honorowy obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, odbiera należny Mu uroczysty hołd – w asyście wojskowej, u stóp poświęconych Mu monumentów, podczas sprawowanych w Jego intencji nabożeństw, pośród wdzięcznych Mu rodaków.

 

Panie Generale, dziękujemy. Z serca dziękujemy.

 

Cześć i chwała bohaterom!

Wieczna pamięć zasłużonym dla wolnej Polski!

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu