Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 16 czerwca 2020

List do uczestników obchodów stulecia powołania Szkoły Morskiej w Tczewie

Organizatorzy i Uczestnicy
Obchodów stulecia powołania
Szkoły Morskiej w Tczewie

 

 

 


Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na obchody stulecia powołania Szkoły Morskiej
w Tczewie. Z tej okazji gratulacje i słowa uznania kieruję do władz i całej społeczności miasta. Bardzo się cieszę, że tutaj, gdzie uczelnia powstała i działała przez pierwszą dekadę, trwa pamięć o tej ogromnie ważnej i zasłużonej placówce, która była kuźnią kadr marynarskich odrodzonej Polski. Z serca dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują tę tradycję i przekazują ją z pokolenia na pokolenie.

 

Podczas dzisiejszej uroczystości odsłaniają Państwo tablicę, upamiętniającą wykładowców szkoły, na czele z jej organizatorem i dyrektorem Antonim Garnuszewskim, a także absolwentów uczelni, spośród których wystarczy wymienić jednego: Karola Borchardta. Nie dość tu bowiem miejsca na pełen poczet wybitnych nauczycieli i uczniów, którzy pracowali i kształcili się w murach tczewskiej szkoły. Byłaby to przecież zarazem opowieść o epopei Rzeczypospolitej Morskiej, którą nasi przodkowie i poprzednicy zaczęli budować zaraz po odzyskaniu niepodległości i objęciu we władanie bałtyckiego wybrzeża.

 

To tutaj, w Tczewie, zainicjowano to wielkie dzieło, którego owocem było wychowanie „nowych ludzi morskich” oraz stworzenie własnej floty handlowej i bazy portowej. Dość powiedzieć, że już w parę lat później statek szkolny „Lwów” odbywał rejsy dalekomorskie i transoceaniczne, zawijając do portów w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Pod jego żaglami i pod czujnym okiem takich mistrzów, jak sławny kapitan Mamert Stankiewicz, zdobytą wiedzę poszerzali o doświadczenie praktyczne młodzi „tczewiacy”: oficerowie, inżynierowie, technicy. To właśnie im zawdzięczamy dalszy rozwój polskiej marynarki, którego główną areną była już Gdynia, lecz którego korzenie po dziś dzień sięgają miasta nad Leniwką – kaszubską Zgniłô Wisłą.

 

Raz jeszcze dziękując Państwu za uczczenie jubileuszu powołania Szkoły Morskiej, chciałbym wyrazić nadzieję, że przykład tych wspaniałych Polaków sprzed wieku będzie inspirować nas, współczesnych, do wytrwałej, rzetelnej pracy dla dobra wspólnego: wolnej i suwerennej Ojczyzny. Odrodzona niepodległa Polska, której stulecie świętujemy, miała wielu znakomitych przywódców, mężów stanu, dowódców wojskowych. Miała też dzielnych, mężnych obrońców, którzysto lat temu ocalili swoje państwo przed najazdem bolszewickim. Nade wszystko zaś Polska miała wtedy miliony obywateli, miłujących ją gorącym patriotycznym sercem i zdecydowanych jej służyć i budować ją swoim codziennym wysiłkiem, pracą zawodową i działalnością społeczną na różnych polach aktywności. I tego chcę też życzyć Państwu i nam wszystkim dzisiaj: abyśmy – wzorując się na nich – własnym trudem przyczyniali się do umacniania bezpieczeństwa i pomyślności Rzeczypospolitej.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Podczas uroczystości z okazji 100-lecia Szkoły Morskiej w Tczewie list odczytał – w imieniu Prezydenta RP – Minister Adam Kwiatkowski.
 

Poleć znajomemu