Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 16 czerwca 2020

List do uczestników konferencji z okazji 40. rocznicy wydarzeń lipcowych na Lubelszczyźnie

Organizatorzy i Uczestnicy

konferencji z okazji

40. rocznicy wydarzeń lipcowych

na Lubelszczyźnie

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

Szanowni Państwo!

 

Przełomowe wydarzenia 1980 roku to źródło naszej wolności, to fundament niepodległej, sprawiedliwej Rzeczypospolitej. Widzimy dziś bardzo wyraźnie, jak ważną rolę odegrał w tamtych historycznych dniach Lubelski Lipiec. To właśnie tu, w Lublinie i na Lubelszczyźnie, ruszyła pierwsza fala robotniczych protestów, które przemieniły Polskę. To tutaj dostrzegalnie zaczęły się wypełniać słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który rok wcześniej podczas swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny z ufnością prosił Bożą Opatrzność: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Lubelski Lipiec stał się inspirującą zapowiedzią Polskiego Sierpnia.

 

Razem z Państwem oddaję cześć wszystkim polskim patriotom – bohaterom dziejowego przełomu sprzed 40 lat. Składam wyrazy wielkiego uznania organizatorom i uczestnikom dzisiejszej konferencji, upamiętniającej dzieło Lubelskiego Lipca i kultywującej dziedzictwo Solidarności.

 

Warto podkreślić, zwłaszcza w czasie trwających obchodów stulecia odzyskania niepodległości, piękny i ważny dla nas wszystkich symbol, jakim były wydarzenia 1918 i 1980 roku na Lubelszczyźnie. W roku 1918, gdy nasz naród po latach niewoli skutecznie upomniał się o prawo do suwerennego bytu, to właśnie tutaj, w Lublinie, powstał pierwszy rząd odradzającego się państwa polskiego. Rząd demokratyczny, deklarujący radykalne reformy społeczne dla dobra ludzi pracy – a zarazem głęboko przywiązany do idei polskiej niezależności i podmiotowości. W roku 1980 w imię tych samych wartości solidarnie połączyli swoje siły pracownicy lubelskich i innych lokalnych przedsiębiorstw, rzucając wyzwanie komunistycznej władzy. Jako pierwsi przełamali oni w tamtym czasie bariery bierności i lęku; dali początek społecznej samoorganizacji, która wkrótce stała się potężną siłą dziesięciomilionowego ruchu NSZZ „Solidarność”. Kto chce zrozumieć fenomen nieugiętego ducha Polaków i ciągle, aż do zwycięstwa, podejmowanych wolnościowych zrywów – powinien czerpać naukę z historii Lubelszczyzny. Cieszę się, że mogłem wczoraj po raz kolejny odwiedzić Państwa piękne miasto, spotkać się z mieszkańcami i wyrazić szacunek dla Państwa dokonań.

 

Wydarzenia Lubelskiego Lipca i dumna pamięć o nich składają się na tożsamość tego regionu. Dziękuję za pielęgnowanie tej pamięci i przekazywanie jej młodszym pokoleniom, za upowszechnianie w świadomości Polaków znaczenia pracowniczych protestów zainicjowanych na Lubelszczyźnie. Są Państwo w sposób szczególny opiekunami historycznego dziedzictwa sprzed 40 lat, które stale powinno stanowić dla nas inspirację do budowania Polski silnej, sprawiedliwej i troskliwej wobec swych obywateli. Dziękuję Państwu za wspaniałą postawę służby dla dobra wspólnego i niestrudzone patriotyczne zaangażowanie. Proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz.

 

Poleć znajomemu