Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 17 czerwca 2020

List z okazji 100-lecia UMG oraz Szkolnictwa Morskiego w Polsce

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystego posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

z okazji 100-lecia UMG

oraz Szkolnictwa Morskiego w Polsce

 

 

 

 

Magnificencjo, Panie Rektorze!

Dostojni Członkowie Senatu!

Czcigodny Panie Kapitanie!

Szanowni Państwo!

 

Jest wymownym symbolem, że setną rocznicę utworzenia Szkoły Morskiej, która zapoczątkowała historię dzisiejszego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i szkolnictwa morskiego w naszym kraju, świętujemy niemal tuż po uroczystości stulecia Zaślubin Polski z Morzem. Naszym przodkom wystarczyły bowiem cztery miesiące od dziejowej chwili, gdy gen. Józef Haller wrzucił w imieniu Rzeczypospolitej zaślubinowy pierścień w wody Bałtyku, aby już 17 czerwca 1920 roku powołana została państwowa Szkoła Morska, z początkową siedzibą w Tczewie. Na dwóch wydziałach, Nawigacyjnym i Mechanicznym, podjęło naukę 58 pierwszych studentów. Nie mogło być jednak lepszego miejsca dla polskiej uczelni morskiej niż duma odrodzonej Rzeczypospolitej, nasza brama na morza i oceany świata – Gdynia. Uniwersytet Morski w Gdyni to jedna z najstarszych polskich wszechnic, niezwykle zasłużona dla polskiej gospodarki, nauki i renomy naszego kraju na arenie międzynarodowej. Serdecznie gratuluję Państwu pięknego jubileuszu, składając zarazem wyrazy szacunku dla Państwa dokonań.

 

Uniwersytet Morski w Gdyni obejmuje obecnie 4 wydziały i 9 kierunków studiów w 42 specjalnościach. To ugruntowana marka w świecie wiedzy, w wielu sferach gospodarki morskiej, a także w innych dziedzinach. Państwa stałym atutem jest znakomita kadra, która z zaangażowaniem i pasją kształci kolejne pokolenia absolwentów, poszerzających polskie zdolności ekonomiczne. Znakiem firmowym uczelni pozostaje przepiękny żaglowiec „Dar Młodzieży”, na którym już tak wielu młodych zdobyło podstawy marynarskiego kunsztu, a także nowoczesny statek badawczo-szkoleniowy „Horyzont II”. Mają Państwo powody do chluby.

 

Wraz z jubileuszem Uniwersytet przeżywa dziś także uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu działaczowi państwowemu i społecznemu, świetnemu publicyście, doświadczonemu inżynierowi, kapitanowi żeglugi wielkiej Panu Zbigniewowi Sulatyckiemu. Z tej okazji składam Panu Kapitanowi serdeczne gratulacje i wyrazy wielkiego uznania. Pan Zbigniew Sulatycki jest człowiekiem-legendą, absolwentem tej uczelni, osobistością, która całe swoje życie związała z morzem i czyni wytrwałe, skuteczne starania, aby gospodarka morska stanowiła jedną z podstaw ekonomicznej siły, pomyślnego rozwoju i wysokiej pozycji w świecie naszej Ojczyzny. Należne są za to Panu Kapitanowi ogromne podziękowania. Jako znakomity ekspert, członek rządu, założyciel Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i prezes Konwentu Morskiego bohater dzisiejszej uroczystości wspaniale zasłużył się Polsce oraz polskiej aktywnej obecności nad Bałtykiem i w branży morskiej.

 

Cieszę się, że mogłem wyrazić wdzięczność Rzeczypospolitej, nadając Panu Kapitanowi Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Życzę Panu Zbigniewowi Sulatyckiemu wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i powodzenia w niestrudzonej pracy na rzecz pomnażania polskiego morskiego potencjału.

 

Raz jeszcze gratuluję całej wspólnocie akademickiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prestiżowego jubileuszu, życząc Państwu równie udanych, kolejnych stu lat prężnej działalności. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał Minister Adam Kwiatkowski.

Poleć znajomemu