Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 9 lipca 2020

List na 20. rocznicę strajku w obronie polskiego przemysłu cukrowniczego

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów 20. rocznicy strajku

w obronie polskiego przemysłu cukrowniczego

w Cukrowni Kluczewo

 

 

 

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych!

Szanowni Działacze NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”!

Szanowni Członkowie Kierownictwa oraz Pracownicy Cukrowni Kluczewo!

Szanowni Mieszkańcy Stargardu!

Drodzy Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystościach upamiętniających 20. rocznicę strajku w Cukrowni Kluczewo. Razem z Państwem pragnę dzisiaj uczcić dumny patriotyzm, prawdziwego ducha obywatelskiego oraz siłę charakteru uczestników tamtego protestu.

 

Przez 117 dni plantatorzy upominali się o to, aby zachodniopomorskie cukrownie funkcjonowały, modernizowały się i umacniały swoją pozycję na rynku jako zakłady, w których większość udziałów pozostaje własnością obywateli polskich. Strajkujący argumentowali, że o zakłady te najlepiej zadbają ci, których losy związane są z Cukrownią Kluczewo i z pozostałymi cukrowniami w regionie – a więc ich pracownicy oraz dostarczający im surowca rolnicy. Przypominali również, że, według słów Hipolita Cegielskiego, podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł, handel. Dbałości o byt własnych rodzin oraz o własne małe ojczyzny towarzyszyła też troska o przyszłość cukrownictwa w Polsce jako całości, jako istotnego działu rodzimego przemysłu rolno-spożywczego. Była więc to troska o bezpieczeństwo żywnościowe Polski, będące jednym z filarów wolności i suwerenności naszego kraju.

 

Z głębokim szacunkiem i uznaniem myślę o determinacji rolników, którzy upomnieli się wówczas o swoją godność obywateli Rzeczypospolitej oraz prawowitych gospodarzy tej ziemi. Zapisali w ten sposób ważną kartę w historii najnowszej Pomorza Zachodniego. Ta dawna piastowska ziemia, ciężko doświadczona zniszczeniami wojennymi, stała się wspólnym domem i wspólnym dobrem naszych rodaków, którzy przez dziesięciolecia tutaj żyli, pracowali i tworzyli, tutaj odtwarzali zręby polskiej państwowości, tutaj zabiegali – mimo trudów i wyrzeczeń – o wszechstronny rozwój, dostatek i pomyślność tego pięknego regionu. Ufam, że ich wspaniała postawa, ich doświadczenia i tradycje oraz ich lokalny i ogólnonarodowy patriotyzm będą inspirować mieszkańców Pomorza do wielu nowych dokonań, do współtworzenia nowych sukcesów Polski w XXI wieku.

 

Gorąco dziękuję działaczom Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, przedstawicielom Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację tych ważnych obchodów – a szczególnie w przygotowanie i odsłonięcie okolicznościowej tablicy pamiątkowej. Dziękuję za cenne świadectwo, jakim jest Państwa obecność na tych uroczystościach i raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP. 

Poleć znajomemu