Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 25 lipca 2020

Uroczystości pogrzebowe śp. Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

śp. Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego

w Poznaniu

 

Eminencje Księża Kardynałowie!

Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi!

Czcigodni Kapłani!

Szanowni Państwo!

 

Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej i Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, bliskiego współpracownika papieży św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, gorliwego patrioty zatroskanego o sprawy Polski, z którą mimo licznych obowiązków i zamieszkania w Wiecznym Mieście zawsze był blisko związany.

 

W swojej pracy duszpasterskiej i działalności naukowej Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski wiele uwagi poświęcał budowaniu sprawiedliwego ładu społecznego opartego na chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa. Jako kanonista podkreślał znaczenie sprawiedliwości popartej miłosierdziem i życzliwością wobec drugiego człowieka, stawiając wartość relacji międzyludzkich ponad doraźną korzyścią. W zachowaniu podstawowych praw osoby upatrywał fundamentu, na którym budować można trwałą wspólnotę z drugim człowiekiem. W poszanowaniu prawa obywateli do dokonywania suwerennych i zgodnych z własnymi przekonaniami wyborów widział ostoję demokracji i wolności.

 

W swoich licznych homiliach, wystąpieniach i publikacjach wielokrotnie dawał wyraz przeświadczeniu, że dialog oparty na prawdzie i trosce o dobro wspólne jest najlepszą drogą rozwiązywania sporów. Pozostawił tym samym dziedzictwo myśli, która nie ogranicza się jedynie do dziedziny prawa kanonicznego, ale sięga znacznie dalej, do źródeł funkcjonowania ludzkiej społeczności. Tak rozumiał swoją misję jako osoba odpowiedzialna za rozstrzyganie sporów, a następnie za kształcenie na katolickich uczelniach, także tych działających w Polsce.

 

Żegnamy dziś wybitnego Polaka, postać ważną nie tylko w życiu Kościoła, ale także człowieka, którego głos liczył się we współczesnym świecie. Jestem głęboko przekonany, że dziedzictwo śp. Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego pozostanie ważnym przesłaniem dla wszystkich, którzy myślą o państwie i społeczeństwie, a także o rodzinie i wychowaniu, przez pryzmat chrześcijańskiego systemu wartości.

 

W dniu pogrzebu łączę się w modlitwie za Jego duszę, a Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu