Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 29 lipca 2020

List na uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego

  |   Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

śp. płk. Mariana Tomaszewskiego

 

 

Szanowni Bliscy Zmarłego!

Szanowni Państwo!

 

Z głębokim smutkiem żegnam śp. Pana Pułkownika Mariana Tomaszewskiego. Odszedł na wieczną wartę wspaniały patriota, wierny żołnierz Rzeczypospolitej z poświęceniem walczący „za wolność naszą i waszą”, bohaterski weteran zmagań decydujących o losach Europy. Dokonał swego długiego, chwalebnego życia człowiek wielkiej prawości i dobroci, autorytet moralny, nauczyciel tego, czym jest służba na rzecz fundamentalnych wartości. W imieniu wszystkich Rodaków składam hołd Zmarłemu.

 

Biografia śp. Mariana Tomaszewskiego jest odzwierciedleniem burzliwych i chlubnych losów naszego narodu w XX stuleciu. Od młodości stanął On do służby niepodległej Ojczyźnie i bliźnim, angażując się w ruch harcerski. Właśnie to zaangażowanie wystarczyło, aby po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Sowietów do Jego rodzinnego Przemyśla został aresztowany przez NKWD. Po kilkumiesięcznym uwięzieniu, został skazany na pięć lat łagru i zesłany do kopalni w Karagandzie. Był wśród łagierników, których uratował układ Sikorski-Majski – w wyniku amnestii trafił do formującej się w Związku Sowieckim Armii Polskiej gen. Władysława Andersa. Po przeszkoleniu i wyczerpującej żołnierskiej wędrówce przez Persję, Irak i Palestynę został pancerniakiem w 6. Pułku Pancernym „Dzieci Lwowskich” i na kolejnych stanowiskach dowódczych przebył szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej. Uczestniczył w zaciętych walkach, zwyciężał pod Monte Cassino, zdobywał Piedimonte San Germano, Ankonę i Bolonię. To właśnie żołnierzom takim jak śp. Marian Tomaszewski zawdzięcza Polska sławę niezachwianego alianta w szeregach sił wolnego świata oraz obrońcy Europy przed zmorami hitlerowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu.

 

Tak jak naszej Ojczyźnie zatrzaśniętej za żelazną kurtyną na skutek jałtańskich decyzji nie było dane uczestniczyć w radości wojennego zwycięstwa, tak też kombatant Marian Tomaszewski nie mógł doświadczyć spokojnego powrotu do rodzinnego domu. Przypadł Mu w udziale los emigranta w Wielkiej Brytanii, gdzie swoją aktywnością w środowisku polonijnym położył znaczące zasługi dla sprawy polskiej niepodległości oraz upamiętniania i promowania patriotycznego dziedzictwa. Przez całe swe prawie stuletnie, piękne życie był On i zawsze dla nas pozostanie wzorem dumnego, ofiarnego Polaka, mężnego żołnierza świadczącego, czym jest honor polskiego munduru oraz człowieka wybitnego, zaangażowanego i spełnionego. Takim Go zapamiętamy.

 

Śpij, Panie Pułkowniku, snem wiecznym. „Niech się Polska przyśni Tobie” – Polska dzisiaj wolna, niepodległa i bezpieczna, wywalczona Twoją odwagą i poświęceniem. Polska, która z wdzięcznością kłania się Twoim zasługom.

 

Wszystkim Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Odmawiam razem z Państwem słowa modlitwy za Bohatera, mówiąc: Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Bogusław Winid.

Poleć znajomemu