Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 31 lipca 2020

Na uroczystości z okazji 25-lecia Dowództwa Garnizonu Warszawa

Warszawa, 31 lipca 2020 roku

 

 

Uczestnicy

uroczystości z okazji 25-lecia

Dowództwa Garnizonu Warszawa

 

 

Szanowny Panie Generale!

Szanowni Oficerowie, Żołnierze i Pracownicy Dowództwa Garnizonu Warszawa!

Szanowni Państwo!

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich żołnierzy i pracowników Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, w miejscu pamięci o bohaterach walki o wolność i niepodległość Polski, którego na co dzień strzegą żołnierze Garnizonu.

 

Tradycje Dowództwa Garnizonu Warszawa sięgają osiemnastego wieku, od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez rozbrajanie niemieckich oddziałów w pierwszych dniach niepodległości i udział w wojnie obronnej 1939 roku. Dziś Dowództwo zabezpiecza działania najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za kierowanie naszym bezpieczeństwem oraz dowodzenie Siłami Zbrojnymi, zapewniając ich ochronę i logistyczne zaplecze, a także sprawne funkcjonowanie systemów dowodzenia i łączności. Współpracuje też z najważniejszymi instytucjami państwa, w tym z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

 

Ważną częścią podległych Dowództwu oddziałów jest Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, którego żołnierze zapewniają oprawę ceremonialną uroczystości państwowych, wojskowych i patriotycznych, a także pełnią straż na posterunkach honorowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza i Pałacem Prezydenckim. Jako Prezydent Rzeczypospolitej mam okazje na co dzień podziwiać i doceniać wysokie umiejętności i profesjonalizm
żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego. Perfekcyjne opanowanie musztry paradnej prezentowanej podczas świąt państwowych czyni je prawdziwie podniosłymi, a realizowana podczas wizyt głów państw asysta wojskowa jest wizytówką polskich Sił Zbrojnych, z której możemy być dumni. Nie można też zapominać o prezentującej wysoki poziom artystyczny Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego, który godnie kontynuuje tysiącletnią tradycję jazdy polskiej.

 

Dowództwo prowadzi też niezwykle cenną działalność społeczną, propagując wiedzę o historii polskiego oręża. Na szczególną uwagę i uznanie zasługuje Państwa współpraca z organizacjami społecznymi służąca krzewieniu postaw obywatelskich i patriotycznych, pomoc weteranom,
a także oferta edukacyjna przybliżająca młodym ludziom symbolikę Grobu Nieznanego Żołnierza.

 

Z okazji jubileuszu 25-lecia powołania Dowództwa Garnizonu Warszawa pragnę jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych na ręce Pana Generała złożyć kadrze oficerskiej, podoficerskiej, żołnierzom, oraz pracownikom Dowództwa wyrazy najwyższego uznania i życzyć sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, a także poczucia satysfakcji, jakie daje zaszczytna i odpowiedzialna służba Rzeczypospolitej.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu