Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 22 sierpnia 2020

Na obchody 100. rocznicy bitwy nad Wkrą

Uczestnicy
i Organizatorzy

obchodów 100. rocznicy bitwy
nad Wkrą

w Borkowie

 

 

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych!

Czcigodni Kapłani!

Żołnierze Rzeczypospolitej!

Drodzy Rodacy!

 

Wszyscy Polacy w kraju i za granicą przeżywają w tych dniach chwile wielkiej radości i dumy. Świętujemy razem wspaniały jubileusz – setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, która przesądziła o zwycięstwie Rzeczypospolitej w wojnie polsko-bolszewickiej. Jej ważną częścią, obok walk o Warszawę i kontrofensywy znad Wieprza, była bitwa nad Wkrą, stoczona w dniach od 14 do 16 sierpnia 1920 roku, która pozwoliła zatrzymać marsz żołnierzy sowieckich na zachód.

 

Oddajemy dziś uroczysty hołd ówczesnemu Wodzowi Naczelnemu, Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, a także pozostałym znakomitym dowódcom, szefowi Sztabu Generalnego generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu oraz dowodzącemu polskimi oddziałami nad Wkrą generałowi Władysławowi Sikorskiemu. Chylimy czoła przed umiejętnościami polskiego wywiadu wojskowego oraz przed męstwem i wytrwałością naszych oficerów i żołnierzy – w tym bardzo licznych ochotników.

 

Pragniemy również uczcić ogromne zasługi premiera Wincentego Witosa i jego współpracowników. Przyjmując misję tworzenia rządu w obliczu najwyższego zagrożenia państwa, zdołał on sformować swój gabinet z udziałem wszystkich patriotycznych sił politycznych, od lewicy po prawicę. Dzięki temu budującemu przykładowi narodowej zgody oraz dzięki odezwie premiera Witosa Polacy jeszcze bardziej zmobilizowali się do oporu, a liczebność Wojska Polskiego zbliżyła się do miliona. Ważne miejsce na kartach historii oraz w naszych sercach mają też wszyscy ci, którzy w tamtym dramatycznym czasie wsparli obronę Ojczyzny swoją służbą w formacjach pomocniczych, ofiarnymi datkami materialnymi na potrzeby wojska, modlitwą oraz budującą postawą patriotyczną. Zwycięstwo 1920 roku było wspólnym dziełem całego narodu polskiego i na zawsze pozostanie chwalebnym dziedzictwem nas wszystkich.

 

Wspominamy dziś z czcią uczestników bitwy nad Wkrą, którzy z niezwykłą odwagą i determinacją powstrzymali przeważające siły wroga, nie szczędząc własnej krwi. Trudno przecenić znaczenie tego zwycięskiego przeciwuderzenia dla sukcesu całej ofensywy naszych wojsk w sierpniu 1920 roku. Pochylamy głowy przed bohaterami tamtych walk, przed wszystkimi, którzy walczyli i polegli za Ojczyznę. Dziękuję Władzom i społeczności Nasielska, Pomiechówka, Nowego Miasta, Sochocina, Jońca, Świercz i innych miejscowości w powiatach nowodworskim, płońskim i pułtuskim za to, że upamiętniają Państwo wydarzenia, które przed stu laty decydowały nie tylko o losach odrodzonej Rzeczypospolitej, ale i całej zachodniej cywilizacji. Niech to wielkie zwycięstwo, jakim była Bitwa Warszawska, będzie dla nas zawsze powodem do dumy i zachętą do troski o wspólne dobro, jakim jest wolna Polska.

 

Chwała bohaterskim Obrońcom Ojczyzny!

Wieczna pamięć Poległym!

Niech żyje Polska Niepodległa!

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

 

 

Poleć znajomemu