Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 25 sierpnia 2020

Do uczestników i organizatorów III Uniwersytetu Letniego – Szkoły Liderów

Uczestnicy i Organizatorzy

III Uniwersytetu Letniego – Szkoły Liderów

w Krasiczynie

 

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Uczestnicy Uniwersytetu Letniego – Szkoły Liderów!

 

Polskę i Węgry od stuleci łączą przyjazne stosunki i wspólne sprawy. W ważnych momentach naszej historii nasze losy splatały się wielokrotnie, czego wyrazem były unie personalne, braterstwo broni w walce o niepodległość, wspólne dążenie do wolności w czasach komunizmu. Obchodzona niedawno setna rocznica Bitwy Warszawskiej to okazja, żeby przypomnieć jeden z wielu epizodów polsko-węgierskiej przyjaźni, jakim była znacząca pomoc militarna zaoferowana, a następnie dostarczona Polsce przez węgierski rząd latem 1920 roku.

 

Łączy nas położenie geograficzne w sercu Europy, ale także wspólne cele i wspólne wartości. Nasze kraje od wieków kształtują swój byt polityczny w duchu poszanowania praw narodów do samostanowienia i budowania europejskiej tożsamości na fundamentach, które przetrwały próbę czasu. W polityce naszych demokratycznych rządów ważną rolę odgrywają rodzina, praca i godność, a filarami naszej regionalnej współpracy są inwestycje i troska o bezpieczeństwo. Razem budujemy silną Europę, rozwijając partnerstwo w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza.

 

Cieszę się, że już po raz trzeci studenci różnych specjalności z Polski i Węgier spotykają się w ramach Uniwersytetu Letniego – Szkoły Liderów. Budowanie wzajemnych relacji, dzielenie się doświadczeniami i wspólne poszukiwanie inspirujących idei i wzorców to fundament dobrych polsko-węgierskich stosunków i wspólnego sukcesu naszych krajów w przyszłości. Wiedział o tym doskonale Wacław Felczak, który wokół przyjaźni między naszymi krajami zbudował całą swoją publiczną działalność. Wierzę, że pod auspicjami tak znakomitego patrona będą rodziły się kolejne inicjatywy służące rozwojowi naszego regionu.

 

Wszystkich Uczestników, Organizatorów oraz Gości III Uniwersytetu Letniego – Szkoły Liderów bardzo serdecznie pozdrawiam, życząc wielu owocnych spotkań i ciekawych dyskusji.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu