Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 22 sierpnia 2020

Do Uczestników i Organizatorów Potato Poland 2020

Minister Halina Szymańska odczytuje list od Prezydenta RP podczas inauguracji Potato Poland 2020 [fot. Polska Federacja Ziemniaka]

Uczestnicy i Organizatorzy

Potato Poland 2020

– XXVII Krajowych Dni Ziemniaka

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowni Państwo!

 

Zobacz także: Minister Szymańska na Potato Poland 2020 Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników targów i konferencji Potato Poland 2020 – XXVII Krajowych Dni Ziemniaka, podczas których spotykają się specjaliści, producenci maszyn, przetwórcy, a przede wszystkim rolnicy. Produkcja ziemniaków, ze względu na miejsce, jakie zajmują one w strukturze spożycia żywności w Polsce, jest istotną gałęzią rolnictwa i ważnym elementem bezpieczeństwa żywnościowego Polaków. Krajowe Dni Ziemniaka są okazją, by podkreślić ważną rolę, jaką w zapewnieniu tego bezpieczeństwa odgrywają polscy rolnicy, a ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin kieruje naszą uwagę na kwestię ochrony plonów tak, aby żywność, która trafia na rynek, była zdrowa i zaspokajała potrzeby konsumentów.

 

Polska żywność jest wysoko ceniona w kraju i za granicą. Jest to przede wszystkim zasługa polskich producentów, ale także wszystkich, którzy opracowują nowe metody uprawy i wspierają wdrażanie w rolnictwie nowych technologii. Pragnę zapewnić o mojej przychylności i wsparciu dla wszelkich działań służących polskiemu rolnictwu. Bardzo liczę na dalszą współpracę w tym zakresie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z organizacjami rolniczymi i producentami żywności. Cieszę się, że jako Prezydent Rzeczypospolitej mogłem podpisać szereg ustaw, dzięki którym droga z pola na stół znacząco się skróciła.

 

Wszystkim uczestnikom Potato Poland 2020 – XXVII Krajowych Dni Ziemniaka życzę wielu owocnych spotkań i ciekawych dyskusji w gronie ekspertów i praktyków. Niech kolejne lata przynoszą polskim hodowcom ziemniaka coraz wyższe plony, a trud włożony w doskonalenie upraw będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i dumy z własnych osiągnięć.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


 

Poleć znajomemu