Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 24 sierpnia 2020

List do uczestników Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Uczestnicy i Organizatorzy 

Forum Wizja Rozwoju

w Gdyni

 

 

Szanowny Panie Premierze!

Szanowni Państwo!

 

Cieszę się, że już po raz trzeci organizowane jest Forum Wizja Rozwoju, wydarzenie służące refleksji nad perspektywami cywilizacyjnymi i gospodarczymi Polski. Spotykają się Państwo w szczególnym miejscu, w Gdyni, gdzie wizja rozwoju, kreowana przez twórców odrodzonej Rzeczypospolitej, znalazła swój wyraz w powstaniu miasta i portu, który wówczas miał być dla nas oknem na świat, a dziś pozostaje ważnym ośrodkiem żeglugi morskiej i częścią wielkiej aglomeracji, Trójmiasta. Dzięki śmiałej wizji budowniczych Gdynia w ciągu zaledwie kilkunastu lat z wioski rybackiej stała się ponadstutysięcznym miastem, na zawsze pozostając symbolem polskiego sukcesu, zapowiedzią tego, jak mogłaby rozwijać się Polska, gdyby nie wybuch II wojny światowej.

 

Dziś nawiązujemy do tych tradycji, rozumiejąc, że wielkie inwestycje są nie tylko motorem gospodarki, ale także fundamentem przyszłego cywilizacyjnego rozwoju. Dlatego dobrze, 
że w programie Forum znalazły się kwestie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekopu Mierzei Wiślanej czy perspektywy dla polskiego przemysłu stoczniowego. Plan wielkich inwestycji wpisuje się w nasz program budowy nowoczesnej Polski, ale także w naszą politykę regionalną i europejską. Naszym wielkim zadaniem jest poszerzanie współpracy gospodarczej na osi północ-południe, od Bałkanów po kraje bałtyckie. Wymaga to zwłaszcza stworzenia infrastruktury transportowej i energetycznej. Dziś mamy dziejową szansę, by w ramach Inicjatywy Trójmorza zbudować silne gospodarcze podstawy sukcesu całego naszego regionu.

 

Wielkim wyzwaniem jest dla nas wszystkich obecny postęp w dziedzinie nowych technologii. Dotyczy to zwłaszcza przetwarzania danych, rozwoju Internetu Rzeczy i nowych systemów telekomunikacyjnych, których symbolem jest sieć 5G. W styczniu tego roku zainicjowałem wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Polskim Funduszem Rozwoju i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa cykl konferencji zatytułowany „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”, których celem jest wspieranie samorządów w jak najlepszym wykorzystaniu nowych technologii w zarządzaniu infrastrukturą i usługami dla mieszkańców. Nowoczesne państwo musi nie tylko wdrażać najlepsze rozwiązania, ale także stymulować postęp technologiczny, choćby poprzez wyzwania dla programistów czy dofinansowanie start-upów. Jednocześnie ważnym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych, aby nowe technologie służyły Polakom, a nie były dla nich zagrożeniem.

 

Niezwykle ważną kwestią jest bezpieczeństwo energetyczne. Nie ulega wątpliwości, że coraz większą rolę w jego zapewnieniu będą odgrywały odnawialne źródła energii. Dlatego cieszę się, że w programie Forum tak ważne miejsce zajmuje morska energetyka wiatrowa. Jestem przekonany, że jest to właściwy kierunek rozwoju energetyki w Polsce, który w przyszłości pozwoli nam osiągnąć jeszcze większą stabilność i niezależność.

 

Tegoroczne Forum Wizja Rozwoju odbywa się w cieniu pandemii koronawirusa. Wyzwaniem chwili jest łagodzenie jej negatywnych skutków poprzez wspieranie przedsiębiorstw. Dzięki szybkim działaniom i trafnym decyzjom w Polsce udało się utrzymać miliony miejsc pracy, tarcze antykryzysowe okazały się skutecznym narzędziem obrony przed skutkami recesji, 
a spółki skarbu państwa stanęły na wysokości zadania, wykazując się społeczną odpowiedzialnością i dobrze spełniając swoją misję. W obliczu światowego kryzysu możemy być dzisiaj przykładem stabilności gospodarczej i szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania. 

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Forum Wizja Rozwoju. Życzę Państwu udanych obrad i wielu ciekawych dyskusji. Wierzę, że zaowocują one wieloma nowymi pomysłami 
służącymi Polsce i Polakom. Niech wizja rozwoju towarzyszy nam w rozmowach o przyszłości, a odwaga i determinacja pozwalają realizować najśmielsze zamierzenia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

 

 

Poleć znajomemu