Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Jubileusz urodzin Andrzeja Dobosza

Pan

Andrzej Dobosz

 

 

 

 

 

Szanowny Panie!

 

W szczególnym dniu osiemdziesiątych piątych urodzin pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy najwyższego uznania dla Pana pracy na rzecz polskiej kultury.

 

Pana twórcza aktywność jest przykładem głębokiego namysłu i rozwagi, prawdziwie filozoficznego dystansu, a także wielkiego szacunku dla tego, co wartościowe, oraz krytycznego podejścia do tego, co jest tylko pozorem mądrości. Tej postawy uczył Pan przez dziesięciolecia swoich czytelników dzięki felietonom publikowanym we „Współczesności”, „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”, a także w audycjach emitowanych na antenie Polskiego Radia. Za sprawą niezwykłej osobowości odegrał Pan znaczącą rolę w życiu intelektualnym polskich elit po II wojnie światowej. Pana znajomość z Antonim Słonimskim sprawiła, że przekonania, ideały oraz styl bycia Skamandrytów w Pana osobie znalazły swoją kontynuację. Prowadzona przez Pana w Paryżu księgarnia była miejscem odwiedzanym przez wielu naszych rodaków i wizytówką polskiej kultury literackiej w stolicy Francji. Dziękuję również za przygotowanie na potrzeby Narodowego Czytania adaptacji „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

 

Pana niepowtarzalny osobisty urok, który tak znakomicie ujawniał się na planie filmowym, sprawił, że jest Pan postacią znaną i lubianą, a celność myśli, jaka cechuje Pańskie pióro, pozwalała Panu zawsze nazywać rzeczy po imieniu i wyrażać to, co najistotniejsze. Należy Pan niewątpliwie do tych osób, które w myśl słów starożytnego filozofa Epikteta najpierw poznają dobrze znaczenie tego, o czym mają mówić, a dopiero potem zabierają głos. Pana głos zawsze jest wyważony, poprzedzony gruntowną lekturą i głębokim namysłem, a zarazem celny, pełen odwagi i przenikliwości. Pana twórczość stanowi syntezę słuchania tego, co mówią inni, i mówienia o tym, co ważne.

 

Kroczy Pan przez życie, dzieląc się swoimi lekturami, wspomnieniami, spojrzeniem na ludzi i świat. Pana intelektualna niezłomność jest budującym przykładem dla kolejnych pokoleń, a Pana dorobek literacki jest szczególnym świadectwem naszej narodowej kultury. Dziękując za Pańską dotychczasową działalność, życzę Panu dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także wielu sił do dalszej pracy twórczej.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu