Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 1 września 2020

Do uczestników uroczystości w Malborku, Szymankowie i Tczewie

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości patriotyczno-religijnych

w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej

w Malborku, Szymankowie i Tczewie

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Dzień 1 września, rocznica wybuchu II wojny światowej, to data ogromnie poruszająca dla każdego Polaka. To symbol agresji, zła i nienawiści, które zwaliły się na naszą Ojczyznę, ale także symbol heroizmu, nieugiętego oporu i patriotycznego poświęcenia całego naszego narodu broniącego swej wolności i niepodległości. Łączę się z Państwem w bolesnej refleksji i w modlitwie, wspólnie oddając cześć bohaterom wrześniowych walk oraz wszystkich bojów na wojennych frontach, którzy mężnie zaświadczyli, że „jeszcze Polska nie zginęła”, a także ofiarom ludobójczego bestialstwa najeźdźców i okupantów.

 

Jak co roku, gromadzą się dziś Państwo w miejscach, gdzie rozegrały się pierwsze dramatyczne wydarzenia II wojny światowej. Malbork – Szymankowo – Tczew są jak stacje-symbole polskiej martyrologii i polskiego bohaterstwa. Obrona mostów tczewskich, obok obrony Westerplatte oraz ataku niemieckiego lotnictwa na bezbronny Wieluń, na zawsze zapisała się na kartach polskiej i światowej historii jako początek wojennych zmagań i wojennej gehenny.

 

Składamy hołd mężnym żołnierzom 2. batalionu strzelców oraz kolejarzom i celnikom, którzy w służbie Rzeczypospolitej złożyli dowody żarliwego patriotyzmu i najwyższej ofiarności. Mosty tczewskie u progu wojennego starcia miały duże znaczenie strategiczne. Wiedział o tym wróg i świetne rozumieli to obrońcy. Niemcy użyli znacznych sił i uciekli się do niecnego podstępu, aby te mosty opanować, ale polska czujność, znakomita organizacja działań i ogromne poświęcenie udaremniły te starania. Mimo zawziętego ataku, obrońcom udało się wytrzymać pierwszy impet uderzenia, wykonać postawione przed nimi zadania i zadać nieprzyjacielowi znaczne straty. Ku wściekłości agresorów, mosty tczewskie zostały wysadzone; długi czas trwała też zacięta obrona miasta. W odwecie za doznane niepowodzenie niemieccy żandarmi i bojówkarze SA jeszcze tego samego dnia 1 września zabili kilkunastu polskich kolejarzy i celników wraz z członkami ich rodzin. Była to jedna z pierwszych zbrodni wojennych popełnionych przez niemieckich najeźdźców, a zarazem otwarcie całego przepastnego katalogu zbrodni i eksterminacji, których w latach II wojny światowej doświadczyli obywatele Rzczypospolitej z rąk agresorów i okupantów.

 

Jesteśmy dziś spadkobiercami patriotycznego dziedzictwa pozostawionego nam przez bohaterskich przodków, a zarazem depozytariuszami pamięci o wojennej tragedii. Lekcja historii mówi nam, że nigdy nie wolno ustępować przed złem i zawsze należy stanowczo bronić fundamentalnych wartości. Potrzebny jest do tego zjednoczony wysiłek całego narodu, rozumiejącego, jak ważne są wyzwania dotyczące silnej armii, zdolności obronnych i uczestnictwa w potężnym wojskowym sojuszu. Potrzebny jest także wysiłek wszystkich sił wolnego, demokratycznego świata. My, Polacy, mamy szczególne prawo, aby do tego nawoływać i o to się upominać. Czynią to właśnie Państwo podczas dzisiejszych uroczystości, które są upamiętnieniem i hołdem dla bohaterów historii, ale jednocześnie także przesłaniem skierowanym w przyszłość.

 

Cześć mężnym żołnierzom Września 1939 roku i wszystkim obrońcom naszej niepodległości!

Wieczna pamięć ofiarom II wojny światowej!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

 

List podczas uroczystości w Malborku odczytał minister Andrzej Dera.

Poleć znajomemu