Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 września 2020

40. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, Porozumienia Katowickiego i powstania NSZZ „Solidarność”

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów 40. rocznicy podpisania

Porozumienia Jastrzębskiego, Porozumienia Katowickiego

i powstania NSZZ „Solidarność”

zgromadzeni w Katowicach i Zabrzu

 

 

Czcigodni Bohaterowie Polskiego Sierpnia 1980!

Szanowni Państwo!

 

Sierpień 1980 to fundament wolnej Polski. To zarazem historyczny przełom, który dał początek wielkim przemianom, przekształcającym Europę i świat. Walka podjęta przez Polaków stała się inspiracją dla innych narodów i doprowadziła do upadku komunizmu. Ciesząc się rozwojem suwerennej Ojczyzny, z dumą patrzymy dziś na owoce naszego zwycięstwa.

 

W imieniu niepodległej Rzeczypospolitej oddaję hołd wszystkim, którzy przed 40 laty sprzeciwili się złu komunistycznego systemu, walcząc o wolność, godność i prawdę, o społeczną sprawiedliwość i respektowanie praw pracowniczych. Każde ówczesne świadectwo odwagi, niepokorności i ofiarności miało wielkie znaczenie i przyczyniło się do zwycięskiego sukcesu.

 

Bardzo się cieszę, że odbywające się w całym kraju, w licznych miejscowościach, uroczyste obchody 40. rocznicy Polskiego Sierpnia oraz utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” są także okazją, aby pokłonić się bohaterom lokalnych wydarzeń. Niczyje zasługi nie mogą być pominięte ani zapomniane. Trzeba docenić, że w mniejszych ośrodkach zainicjowanie strajków i protestów, zaangażowanie się w niezależny ruch związkowy wymagało nieraz szczególnej śmiałości i wytrwałości. Szacunek, wdzięczność i uznanie należne są wszystkim, którzy poprowadzili nas drogą do wolnej Polski.

 

Istotną rolę w przełomowych przemianach 1980 roku odegrały strajki i protesty na Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu. W newralgicznej chwili Śląsk dał mocny wyraz swego wielkiego patriotyzmu, obywatelskiego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za bieg polskich spraw, tak jak podczas Powstań Śląskich w okresie formowania się odrodzonej Rzeczypospolitej. Warto pamiętać, że już w 1978 roku w jastrzębskich kopalniach miał miejsce protest przeciwko eksploatującemu pracowników czterobrygadowemu systemowi pracy. Właśnie żądanie poszanowania praw pracowniczych, obok postulatu wolnych związków zawodowych i chęci zamanifestowania solidarności ze strajkującym Wybrzeżem, były główną treścią protestów, które w sierpniu 1980 roku ogarnęły Górny Śląsk i Zagłębie. Wspaniałym, wzruszającym momentem historii było przybycie do Stoczni Gdańskiej przedstawiciela „Fazosu” z Tarnowskich Gór – pierwszego zakładu na Śląsku, który podjął protest na znak solidarności ze stoczniowcami. Już wkrótce potem strajki wybuchły w największych przedsiębiorstwach, ważących na funkcjonowaniu przemysłu: w jastrzębskich kopalniach „Manifest Lipcowy” i „Borynia”, w tyskich zakładach FSM i w kombinacie metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, do których dołączyło także wiele innych zakładów. Protesty Śląska i Zagłębia zadziałały jak potężny taran, ostatecznie krusząc opór komunistycznej władzy. Porozumienie Jastrzębskie, wraz z porozumieniami ze Szczecina i Gdańska, położyło podwaliny pod zasadnicze przemiany w naszej Ojczyźnie, a Porozumienie Katowickie, zawarte w Hucie Katowice, zagwarantowało i doprecyzowało możliwości tworzenia niezależnych struktur związkowych w całej Polsce. Miały więc one ogromne znaczenie. Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” stał się najliczniejszą częścią solidarnościowego ruchu. Właśnie tutaj na Śląsku o swoim przywiązaniu do ideałów Sierpnia tak przejmująco zaświadczyli górnicy z KWK „Wujek”, płacąc za to cenę własnego życia. Razem z Państwem oddaję cześć Ich ofierze. Już na zawsze wydarzenia roku 1980 i 1981 i dalsza walka o wolną Polskę stały się nieodłączną częścią śląskiej pamięci i tożsamości. Dziękuję Państwu za pielęgnowanie tego etosu.

 

Dziesięciomilionowa „Solidarność” zapisała się w naszej narodowej i powszechnej historii jako fenomen międzyludzkiej wspólnoty. Wspólnoty zbudowanej wokół fundamentalnych wartości, którym Polacy zawsze pozostawali niezmiennie wierni. Pod znakiem „Solidarności” – który stał się już składnikiem polskiego, ale także światowego dziedzictwa – połączyli się ludzie wielu środowisk, pokoleń, postaw i poglądów w imię wspólnego dobra, w imię pomyślności Ojczyzny. Każdy, kto nie był obojętny na bieg polskich spraw, miał dobrą wolę i odczuwał potrzebę głębokich zmian w kraju, mógł przystąpić do tego wielkiego ruchu społecznej samoorganizacji. Ta wspaniała lekcja międzyludzkiej solidarności powinna być dla nas przesłaniem także pośród współczesnych wyzwań.

 

Etos Polskiego Sierpnia, etos, który prowadził Polaków skupionych w NSZZ „Solidarność”, nie należy już tylko do historii, ale przede wszystkim jest żywą inspiracją dla przyszłości. Zapomnieć, zdradzić ideały Sierpnia – to zagrozić podstawom wolnej, silnej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej. Nie jest to kwestia przekonań politycznych, lecz po prostu kwestia polskiej racji stanu, społecznej stabilności i spójności, możliwości rozwojowych naszej Ojczyzny. Składam wyrazy głębokiego uznania wszystkim, w tym w wielkiej mierze obecnym działaczom NSZZ „Solidarność”, którzy doskonale to rozumieją. Dziękuję wszystkim, którzy wspólnie pracują na rzecz umacniania solidaryzmu i sprawiedliwości społecznej, równości szans, godzenia prężnej przedsiębiorczości z poszanowaniem praw pracowniczych, pomnażania zamożności Polaków i likwidowania sfer ubóstwa. Gorąco dziękuję także za troskę o pielęgnowanie wartości, bez których narodowa wspólnota nie może istnieć ani się rozwijać. Razem składamy świadectwo, że Polski Sierpień jest stale obecny w naszej pamięci, sercach i sumieniach oraz że czerpiemy z niego wizję pomyślnego bytu Rzeczypospolitej. Idea Polski solidarnej to nasze chlubne dziedzictwo i jednocześnie wielkie zobowiązanie. Cześć Bohaterom Polskiego Sierpnia!

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List został odczytany podczas uroczystości przez ministra Andrzeja Derę.

 

Poleć znajomemu