Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 września 2020

List Prezydenta na uroczystości otwarcia sali im. kpt. Zbigniewa Sulatyckiego

  |   Podczas uroczystości minister Szymańska odczytała list od Prezydenta Andrzeja Dudy, który w 2016 r. odznaczył kpt. Sulatyckiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Podczas uroczystości minister Szymańska odczytała list od Prezydenta Andrzeja Dudy, który w 2016 r. odznaczył kpt. Sulatyckiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Podczas uroczystości minister Szymańska odczytała list od Prezydenta Andrzeja Dudy, który w 2016 r. odznaczył kpt. Sulatyckiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Podczas uroczystości minister Szymańska odczytała list od Prezydenta Andrzeja Dudy, który w 2016 r. odznaczył kpt. Sulatyckiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości otwarcia

sali historycznych prezentacji

imienia kapitana ż.w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego

w Głównej Bibliotece Lekarskiej
w Warszawie

 

 

Szanowny Panie Kapitanie!
Szanowny Panie Dyrektorze!

Wszyscy Znakomici Goście dzisiejszej uroczystości!

Panie i Panowie!

 

O morzu mawia się, że jest najlepszą szkołą życia i charakteru. Potwierdza to życie Pana Kapitana Zbigniewa Sulatyckiego, wypełnione nauką i wieloletnią praktyką żeglarskiego rzemiosła, a także służbą publiczną i działalnością społeczną. Pan Kapitan to osoba zasłużona dla sprawy polskiej wolności i chrześcijańskiej tożsamości naszej Ojczyzny. Orędownik zwrócenia Polski ku morzu oraz umocnienia i dobrego spożytkowania więzów łączących Polaków rozproszonych po świecie. Inicjator Konwentu Morskiego i toruńskiego Forum Polonijnego. Jego wiedza, doświadczenie i charyzma inspirują ludzi morza oraz wszystkich, którzy pragną autentycznego, wszechstronnego rozwoju Rzeczypospolitej. Dlatego z radością przyjąłem wiadomość, że w gmachu Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie otwierana jest sala prezentacji historycznych, której Pan Zbigniew Sulatycki będzie patronować. Szanowny Panie Kapitanie, serdecznie gratuluję tego wyróżnienia, a także wręczanych Panu dzisiaj honorowych medali!

 

To cenne zaangażowanie Pana Kapitana wychodzi naprzeciw fundamentalnie ważnym potrzebom naszego kraju. Dramatyczne dzieje Polski w XX wieku sprawiły, że nie wolno nam zaniedbać żadnej sposobności, aby zwiększyć nasze możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa i międzynarodowej współpracy wojskowej, w sferze przemysłu i wymiany handlowej, transportu, komunikacji i turystyki, nauki i kultury, a wreszcie zrównoważonego i solidarnego rozwoju poszczególnych regionów Polski. W tym kontekście ogromnie ważne jest wykorzystanie dostępu Polski do Morza Bałtyckiego. Modernizacja Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, dalszy rozwój Inicjatywy Trójmorza, rozbudowa portów i odrodzenie przemysłu stoczniowego, rozwój żeglugi morskiej w połączeniu z nakładami na transport rzeczny, drogowy i kolejowy, a w szerszej perspektywie – odnowa i wzmocnienie nowego polskiego domu, który zbudowaliśmy po wojnie nad Bałtykiem, to jedne z największych szans, a jednocześnie zobowiązań stojących przed naszym pokoleniem.

 

Ufam, że dzięki patriotom i społecznikom tej miary, co Pan Kapitan, oraz dzięki przełomowym przemianom społecznym i politycznym ostatnich lat świadomość wspomnianych tu wyzwań będzie się upowszechniać. Potrzeba nam konkretnych działań – tak spektakularnych, jak przekop Mierzei Wiślanej, ale też oddolnych inicjatyw społecznych i indywidualnych decyzji o włączeniu się w wielkie dzieło budowy Rzeczypospolitej jako państwa, którego rozwój opiera się także na znaczącej obecności na morzach i oceanach.

 

Dziękując organizatorom tego uroczystego spotkania, pragnę również pogratulować osobom, które otrzymują dzisiaj odznaczenia państwowe. Dziękuję za Państwa dokonania, za służbę dobru wspólnemu poprzez pracę zawodową i społeczną – w tym szczególnie za aktywność w sferze edukacji i mediów, za owocną posługę duszpasterską oraz za starania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Wszystkim Państwu przekazuję wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała w imieniu Prezydenta RP minister Halina Szymańska.

Poleć znajomemu