Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 7 września 2020

List Prezydenta z okazji otwarcia wystawy plenerowej „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności (1949-2010)”

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystego otwarcia wystawy plenerowej

„Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności (1949-2010)”

 

 

Szanowny Panie Premierze!

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowny Panie Dyrektorze!

Szanowni Państwo!

 

Czterdziesta rocznica Polskiego Sierpnia i utworzenia NSZZ „Solidarność” to łączące nas wszystkich narodowe święto, podczas którego przywołujemy wydarzenia stanowiące fundament wolnej Polski oraz ludzi, którzy ten fundament zbudowali. Jedną z tych wielkich postaci, którym zawdzięczamy Rzeczpospolitą niepodległą, demokratyczną, silną i sprawiedliwą, jest Pan Prezydent Profesor Lech Kaczyński. Bardzo się cieszę, że inspirujący jubileusz powstania NSZZ „Solidarność” stał się okazją do zorganizowania ważnej wystawy, obrazującej biografię i zasługi Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a zwłaszcza Jego dokonania jako Człowieka Solidarności.

 

Jest takie pojęcie „życiopisanie” – i właśnie ono się tutaj w nieodparty sposób nasuwa. Lech Kaczyński napisał swoim życiem opowieść o polskim umiłowaniu wolności. O dumie, godności i honorze; o tym, że „warto być Polakiem”. O wierności i odwadze w głoszeniu prawdy. O powinnościach człowieka i obywatela. O międzyludzkiej solidarności.

 

Lech Kaczyński był spadkobiercą i kontynuatorem tych generacji, które wywalczyły dla Polski niepodległość, stawiały zręby na nowo suwerennego państwa i toczyły zmagania w jego obronie. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że uosabiał On etos Solidarności. Etos oparty na patriotyzmie, poczuciu odpowiedzialności za losy Ojczyzny, więzi z bliźnimi, szczególnie prześladowanymi, słabszymi i będącymi w potrzebie, oraz na przekonaniu, że nie ma misji bardziej zaszczytnej i zobowiązującej niż publiczna służba dla dobra wspólnego.


W bardzo wielu doniosłych zadaniach, których Lech Kaczyński się podejmował – jako działacz opozycji antykomunistycznej jeszcze przed Polskim Sierpniem i jeden z czołowych działaczy  Solidarności, wybitny prawnik – znawca prawa pracy, minister nadzorujący działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Sprawiedliwości, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – kierował się On zawsze tymi zasadami.

 

Otwierana dziś wystawa nie jest tylko przypomnieniem licznych zasług Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które przecież dobrze znamy. Jest ona przede wszystkim wielką lekcją patriotyzmu i solidarności z innymi ludźmi, z którymi wspólnie dzielimy nadzieje i wyzwania.

 

Na ręce Pana Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pana Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Solidarności składam wyrazy uznania i serdeczne podziękowanie wszystkim organizatorom wystawy. Jestem przekonany, że spotka się ona z wielkim zainteresowaniem publiczności. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystym otwarciu ekspozycji.

 

Prezydent Rzeczypospolitej PolskiejAndrzej Duda

 

_______________________________________________

 

List w imieniu Prezydenta RP odczytał Minister Wojciech Kolarski.

 

Poleć znajomemu