Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 września 2020

Otwarcie XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości otwarcia

XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego

w Kielcach

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam organizatorów, wystawców, dostojnych gości oraz wszystkich uczestników XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Tegoroczna edycja przypadła na trudny okres dla Polski, Europy, ale i całego świata. Pandemia koronawirusa, która uderzyła we wszystkie dziedziny życia, wycisnęła także piętno na jakże istotnym elemencie gospodarki jakim jest przemysł obronny, zaburzając łańcuchy dostaw oraz utrudniając przepływ towarów i usług. Tym bardziej cieszę się, że mimo trudnej sytuacji wielu wystawców zdecydowało się przedstawić w Kielcach swoją ofertę. Dziękuję organizatorom, którzy podjęli wyzwanie przygotowania targów, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników Salonu. Serdecznie pozdrawiam przedstawicieli ministerstwa obrony oraz przemysłu obronnego Wielkiej Brytanii. Odbieram to jako szczególny gest, że w tak trudnej sytuacji epidemicznej nasz brytyjski partner przyjął zaproszenie do uczestnictwa jako państwo wiodące na tegorocznym Salonie.

 

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to również prezentacja oferty polskich podmiotów, zarówno tych, których właścicielem jest Skarb Państwa, w tym przede wszystkim naszego narodowego koncernu – Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i prywatnych, które z coraz większym powodzeniem odnoszą sukcesy w produkcji sprzętu wojskowego, zarówno na rynku krajowym, jak i na arenie międzynarodowej. Polski przemysł obronny i wojsko stanowią nierozerwalną całość współpracującą dla dobra polskiego państwa. Podkreśla to przyjęta w tym roku nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. Dlatego z satysfakcją przyjmuję fakt, że Polska Grupa Zbrojeniowa współpracuje z największymi koncernami na świecie przy wdrażaniu rozwiązań i projektów realizowanych w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Również firmy prywatne, z ich wysoką innowacyjnością, stanowią istotny element systemu obronności kraju, a w razie zagrożenia również zapewniają wsparcie siłom zbrojnym. Musimy dostrzegać i doceniać ich starania oraz posiadane kompetencje i wspierać je, zwłaszcza wobec groźby kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

 

Stabilne, przewidywalne finansowanie w dłuższej perspektywie czasowej to warunek konieczny transformacji Sił Zbrojnych w armię nowoczesną, gwarantującą – w połączeniu z układem sojuszniczym – bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej. Kierowany przez Pana Ministra Mariusza Błaszczaka resort obrony narodowej poprzez podpisanie stosownych umów bilateralnych z partnerami z NATO, realizuje ambitny plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Samoloty V generacji F-35 czy nadal negocjowany program obrony powietrznej średniego zasięgu WISŁA to przykłady tego, jak państwo polskie inwestuje w przyszłość i jakość własnej armii. Stoimy również przed perspektywą budowy systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu NAREW. Wierzę, że przy transferze niektórych technologii od naszych sojuszników, będzie on realizowany przede wszystkim w oparciu o polski przemysł obronny. Nie mam wątpliwości, że tylko takie podejście gwarantuje zbudowanie z sukcesem silnego i wysoce sprawnie działającego systemu obronnego naszej Ojczyzny.

 

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to również platforma do nawiązywania kontaktów między polskimi i zagranicznymi firmami. Towarzyszące imprezie konferencje, seminaria i debaty, niejednokrotnie w wymiarze międzynarodowym, stanowią zalążki przyszłej współpracy pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami i instytucjami państwowymi. Dziękuję organizatorom, którzy od lat współtworzą to ważne wydarzenie promujące polską gospodarkę i polską markę w świecie. Wystawcom i uczestnikom targów życzę wielu ciekawych spotkań, udanych rozmów i satysfakcjonujących kontraktów.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List został odczytany przez Dariusza Gwizdałę, zastępcę szefa BBN.

 

Poleć znajomemu