Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 września 2020

List na konferencję naukową o generale Andersie

Uczestnicy i Organizatorzy

konferencji naukowej

Generał Władysław Anders.

Żołnierz i polityk – w 50. rocznicę śmierci

na Zamku Królewskim w Warszawie

 

 

Szanowni Przedstawiciele Władz i Urzędów Państwowych

Polski i Republiki Włoskiej!

Szanowna Pani Ambasador! Szanowny Panie Ambasadorze!

Szanowny Panie Prezesie!

Panie i Panowie!

 

Dwunastego maja bieżącego roku minęła 50. rocznica śmierci Generała Władysława Andersa – patrioty, żołnierza i polityka, w którego życiu i dokonaniach znalazły odbicie najchlubniejsze, a zarazem najbardziej dramatyczne wątki naszej historii w XX wieku. Gorąco dziękuję organizatorom dzisiejszego wydarzenia oraz władzom Instytutu Pamięci Narodowej za zaangażowanie i determinację, aby – mimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną – jeszcze w tym roku uczcić pamięć Generała poświęconą Mu konferencją naukową.

 

Władysław Anders zajął poczesne miejsce w panteonie najznamienitszych polskich patriotów. Urodzony żołnierz, utalentowany kawalerzysta, dowódca polowy i sztabowiec, którego drogi życia ściśle splatały się z dziejami walk o wolną Rzeczpospolitą. Formowanie I Korpusu Polskiego generała Dowbora-Muśnickiego, powstanie wielkopolskie i wojna polsko-bolszewicka, następnie okres budowy i modernizacji Wojska Polskiego oraz szkolenia jego elit dowódczych, wojna obronna 1939 roku, niewola sowiecka, formowanie i szlak bojowy polskich oddziałów na Wschodzie nazywanych Armią Andersa, a wreszcie powojenne wygnanie na obczyźnie oraz współtworzenie emigracyjnych władz polskich w Londynie – każdy z wymienionych etapów życia Generała Andersa jest opowieścią o niezłomnej służbie Polsce wolnej i niepodległej.

 

Niewielu Polakom dane było, aby, jak Władysław Anders, wywrzeć wpływ na bieg tak wielu wydarzeń, które okazały się kluczowe dla losów naszego narodu. Niewielu zyskało wieczną pamięć i wdzięczność rodaków dzięki tak wielkiemu poświęceniu, odwadze, woli walki i stanowczości w zabieganiu o polskie sprawy. Tym bardziej cieszę się, że wśród poruszanych przez Państwa tematów nie zabraknie rozważań o ideach, wartościach, instytucjach i organizacjach, które uformowały Generała Andersa jako człowieka, oficera oraz jako jednego z polskich przywódców w bodaj najtrudniejszym okresie historii. Całe nasze dzieje ojczyste, ale też moje osobiste doświadczenia, utwierdzają mnie w przekonaniu, iż nie sposób przecenić wychowania w duchu służby bliźnim–rodakom oraz służby fundamentalnym wartościom określającym nas jako ludzi, Europejczyków i Polaków. Dlatego ufam, że Państwa wystąpienia będą nie tylko nowym spojrzeniem na biografię Władysława Andersa na tle historii najnowszej naszej Ojczyzny, ale też inspiracją i materiałem do osobistych przemyśleń dla młodego pokolenia polskich żołnierzy, oficerów, działaczy państwowych, społeczników, nauczycieli i wychowawców. 

 

Raz jeszcze dziękuję za Państwa udział w tym ważnym i potrzebnym spotkaniu. Życząc udanego przebiegu konferencji oraz ożywionej, twórczej wymiany myśli, serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

W imieniu Prezydenta RP list odczytał doradca Andrzej Waśko.

Poleć znajomemu