Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 12 września 2020

List Prezydenta z okazji promocji na I stopień oficerski

Uczestnicy promocji na I stopień oficerski

Absolwentów Studium Oficerskiego

Akademii Wojsk Lądowych

oraz Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego

we Wrocławiu

 

 

 

Magnificencjo, Panie Rektorze-Komendancie!

Dostojni Członkowie Senatu!

Nauczyciele Akademiccy!

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Profesorowie!

Drodzy Studenci oraz Słuchacze!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Studium Oficerskiego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego. Gratuluję Paniom i Panom – nowo mianowanym oficerom – pomyślnego wykonania kroku na drodze rozwoju kariery zawodowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej.

 

Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski jest zwieńczeniem Państwa wielomiesięcznej pracy i dotychczasowej służby wojskowej. Od dzisiaj będziecie pełnić odpowiedzialne zadania w korpusie oficerskim. Wiedza, umiejętność nowoczesnego i konstruktywnego myślenia, patriotyzm oraz wierność zasadom oficerskiego honoru czynią z Was kandydatów na przyszłych dowódców. Silna armia, nowocześnie uzbrojony i dobrze wyszkolony polski żołnierz to bezpieczna Polska. Ma to fundamentalne znaczenie w obliczu narastających wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zwłaszcza w obliczu zagrożeń materializujących się na wschodniej flance NATO.

 

Wasza służba oficerska rozpoczyna się w warunkach trwającej transformacji sił zbrojnych. W jednostkach i instytucjach wojskowych dokonywanych jest wiele zmian strukturalnych i organizacyjnych. Cały czas doskonalimy system zarządzania bezpieczeństwem narodowym, w tym system dowodzenia siłami zbrojnymi. Wprowadzone dotychczas zmiany wzmocniły rolę szefa Sztabu Generalnego WP, czyniąc go głównodowodzącym siłami zbrojnymi. Przed nami drugi etap reformy SKiD-u, który wstępnie zakłada ustanowienie połączonego dowództwa rodzajów sił zbrojnych szczebla operacyjnego oraz odtworzenie dowództw poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Dla Was jest to znaczące wyzwanie, gdyż przyjdzie Wam stawiać czoła nowym zadaniom. Jestem przekonany, że mając duży zasób wiedzy, a także doświadczeń z dotychczasowej służby, możecie stać się motorem dokonywanych przemian, których celem jest stworzenie nowoczesnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z jednej strony postępuje przebudowa Sił Zbrojnych RP, ich profesjonalizacja, z drugiej zaś trwa reforma systemu ochrony zdrowia obywateli. W ich rezultacie w jednostkach wojskowych i instytucjach służby zdrowia dokonywanych jest wiele zmian strukturalnych oraz organizacyjnych. Musicie umieć znaleźć się w nowej rzeczywistości, szczególnie teraz w dobie zagrożenia epidemią COVID-19. Pamiętajcie o misji, którą jako lekarze w mundurach macie do spełnienia. To Wasz obowiązek, ale i wielka szansa.

 

Zdobyte przez Państwa kwalifikacje i prezentowana postawa świadczą o tym, że Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, uczelnia z tak znakomitymi tradycjami, wciąż przyczynia się do wzrostu świadomości patriotycznej naszego społeczeństwa, a przede wszystkim zasila dobrze przygotowany i wykwalifikowany korpus oficerów. Rozpoczynając służbę w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Marynarce Wojennej, Wojskach Specjalnych i innych strukturach organizacyjnych Sił Zbrojnych pamiętajcie, że od dzisiaj dołączacie do grona tych, którzy kształtują wizerunek i tworzą przyszłość Wojska Polskiego, że od dziś na Waszych barkach spoczywa część odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Jest to zadanie zaszczytne i jednocześnie niezwykle trudne. Zadanie, któremu musicie sprostać dla najwyższego dobra, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

 

Dziękuję gronu dydaktycznemu uczelni, których absolwenci otrzymali dzisiaj oficerskie gwiazdki. Serdecznie gratuluję dwóm prymuskom: Pani ppor. Gabrieli Różańskiej oraz Pani ppor. Iwonie Szkudlarek, a także pozostałym wyróżnionym. Gratuluję Waszym Rodzinom i bliskim. Życzę wszystkim Państwu dalszych sukcesów. Nowo mianowanym oficerom życzę, aby w ich służbie zawsze sprzyjało im przysłowiowe żołnierskie szczęście.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu