Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 14 września 2020

List na uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach

  |   Uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach. Fot. Dorota Matuszyk / Kampinoski Park Narodowy Uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach. Fot. Dorota Matuszyk / Kampinoski Park Narodowy Uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach. Fot. Dorota Matuszyk / Kampinoski Park Narodowy Uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach. Fot. Dorota Matuszyk / Kampinoski Park Narodowy Uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach. Fot. Dorota Matuszyk / Kampinoski Park Narodowy Uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach. Fot. Dorota Matuszyk / Kampinoski Park Narodowy

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości patriotyczno-religijnej

na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach

 

Eminencjo! Dostojni Goście!

Czcigodni Weterani!

Żołnierze Wojska Polskiego!

Szanowni Zgromadzeni!

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim przybyłym na palmirski Cmentarz-Mauzoleum z okazji uroczystości upamiętniającej 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej i ofiary egzekucji w Puszczy Kampinoskiej. Łączę się z Państwem, składając hołd bohaterskim obrońcom Rzeczypospolitej z 1939 roku oraz ponad dwu tysiącom patriotów, członków elit naszego narodu, których zgładzili tutaj niemieccy okupanci. Dziękuję za pielęgnowanie pamięci o ich męczeństwie, za opiekę nad grobami i za cześć oddawaną tym, którzy za wolną Ojczyznę poświęcili własne życie.

 

My, Polacy, jesteśmy depozytariuszami wyjątkowo dramatycznego doświadczenia owych lat. Trzecia Rzesza zgotowała śmierć co dziesiątemu z naszych rodaków i bez mała wszystkim współobywatelom pochodzenia żydowskiego. Praktycznie w każdej polskiej rodzinie ktoś poległ w walce o niepodległość, został zamordowany lub zamęczony przez hitlerowców. Terror, zbrodnie, prześladowania, wycieńczająca praca były codziennymi przeżyciami całego narodu. Takie zaś miejsca kaźni, jak Palmiry, przypominają nam również o tym, że chciano nas pozbawić tożsamości, własnej kultury i historii, zamienić w bezwolną masę, pozbawioną własnego państwa i przywództwa. To się jednak nie udało, chociaż Polska poniosła tak olbrzymie straty ludzkie i materialne. Pomimo ogromnej daniny krwi i spustoszenia kraju nasz naród przetrwał i po pięćdziesięciu latach znów – drugi raz w XX wieku – odzyskał własne suwerenne państwo.

 

Dzisiaj to my, współcześni Polacy, korzystając z wszelkich swobód i wspólnie pracując dla Rzeczypospolitej, mamy powinność nieść dalej w przyszłość etos i dziedzictwo przodków i poprzedników. Jest ono dla nas zobowiązaniem do służby Ojczyźnie i niezawodną busolą, wskazującą najwyższe wartości, które stanowią fundament naszej wspólnoty. Pamiętając o ofierze spoczywających tu rodaków, musimy budować Polskę silną, wolną i dostatnią. Razem z sojusznikami kształtujemy euroatlantycką architekturę bezpieczeństwa, która jest gwarancją pokoju w naszym regionie. Musimy też zapewnić naszemu państwu stabilność wewnętrzną, oprzeć je na zasadach solidarności i sprawiedliwości, tak by jego ostoją byli wierni, aktywni i miłujący Ojczyznę obywatele. Ufam, że tak postępując, wypełnimy przesłanie płynące z tego miejsca.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Andrzej Duda

List odczytał minister Andrzej Dera.

Poleć znajomemu