Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 17 września 2020

List na konferencję „Nie zapomnijcie tamtych dni” w Szczecinie

Uczestnicy i Organizatorzy

ogólnopolskiej konferencji naukowej

Nie zapomnijcie tamtych dni

w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

w Szczecinie

 

 

Dostojni Bohaterowie polskiej drogi do wolności!

Szanowny Panie Dyrektorze!

Szanowni Państwo!

 

Polski Sierpień to jeden z kluczowych momentów naszej najnowszej historii. Ciągle wracamy do niego jak do źródła. Wracamy pamięcią, ale także czerpiemy z niego inspirację, traktujemy jako zobowiązanie i niezmiernie istotny punkt odniesienia dla naszych patriotycznych, obywatelskich wysiłków, budujących pomyślny byt niepodległej Rzeczypospolitej.

 

Bardzo się cieszę, że w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” organizowana jest w Szczecinie ogólnopolska konferencja naukowa „Nie zapomnijcie tamtych dni”. Na wspólnej debacie gromadzą się tutaj działacze opozycji solidarnościowej, będący świadkami wydarzeń sprzed czterech dekad, a także historycy, archiwiści i politolodzy. Jest ogromnie ważne, aby wnikliwie badać i upowszechniać w społecznej świadomości całą historię Polskiego Sierpnia i ruchu solidarnościowego. Jak wielokrotnie podkreślałem, niczyje zasługi z tamtego przełomowego czasu oddane polskiej wolności nie mogą być pominięte ani zapomniane. Ważne jest również dogłębne badanie i opisywanie tego, jak powstawał i rozwijał się niezależny ruch związkowy oraz etos Solidarności. Wiedza o jej ideowych fundamentach, o kształtowaniu się patriotycznej wspólnoty, jest nam bardzo potrzebna także dzisiaj. W Szczecinie – jednym z najważniejszych miejsc, gdzie kumulowały się wydarzenia Polskiego Sierpnia i rodziła się Solidarność – na pewno wiele mogą Państwo wnieść do tej wiedzy.

 

Spotykają się Państwo w dniu 17 września – dla uczczenia daty sprzed 40 lat, kiedy to przedstawiciele Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich przyjęli statut NSZZ „Solidarność”. Rozstrzygnięto w nim, że niezależny ruch solidarnościowy będzie miał strukturę regionalną, obejmującą całą Polskę – co znacząco zwiększyło możliwości działania i uformowało Solidarność jako wielomilionową siłę o historycznym znaczeniu. Tak ukształtowana Solidarność stała się potężnym orędownikiem wolności, występując z wolnościowym przesłaniem także do narodów ościennych, co znalazło wyraz w ogromnie ważnym Posłaniu do ludzi pracy Europy Wschodniej. W naszej zbiorowej pamięci data 17 września zapisała się niezwykle tragicznie, bo to dzień, gdy w 1939 roku Sowieci wkroczyli do Polski w efekcie paktu Ribbentrop-Mołotow, godzącego w wolność narodów tej części Europy. W jakimś sensie klątwa tej daty została z nas zdjęta właśnie w roku 1980 – kiedy ukształtował się rdzeń potęgi Solidarności i rozpoczęła się droga prowadząca do historycznych przemian. Warto to dostrzegać i o tym pamiętać.

 

Składam wyrazy uznania i serdeczne podziękowanie organizatorom konferencji. Pozdrawiam wszystkich uczestników tej wartościowej debaty. Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Marcin Drewa.

Poleć znajomemu