Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 17 września 2020

List na uroczystość odsłonięcia Ściany Pamięci NIK

  |   Uroczystość odsłonięcia Ściany Pamięci Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie Uroczystość odsłonięcia Ściany Pamięci Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie Uroczystość odsłonięcia Ściany Pamięci Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie Uroczystość odsłonięcia Ściany Pamięci Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości odsłonięcia

Ściany Pamięci Najwyższej Izby Kontroli

w Warszawie

 

 

 

Dostojni Goście, Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na uroczystość odsłonięcia Ściany Pamięci Najwyższej Izby Kontroli. Łączę się z Państwem, składając hołd pracownikom NIK-u, poległym i pomordowanym podczas II wojny światowej. Dziękuję za pamięć o ich służbie publicznej i najwyższej ofierze poniesionej dla wolnej Ojczyzny.

 

Cieszę się, że w obecnym wyjątkowym czasie, kiedy świętujemy stulecie odrodzenia się Rzeczypospolitej, tak wiele instytucji państwowych i samorządowych czci zasługi tamtego pokolenia Polaków: twórców i obrońców Niepodległej. Uważam to za niezwykle ważne i cenne zarówno z uwagi na naszych przodków i poprzedników, jak również ze względu na nas samych, kontynuatorów ich dzieła. My, współcześni, mamy bowiem powinność strzec prawdy o historii ojczystej, pielęgnować pamięć o tych, którzy budowali suwerenne państwo polskie przed nami, i przekazywać etos patriotyczny kolejnym generacjom. Nade wszystko zaś spoczywa na nas szczególne zobowiązanie, by poprzez codzienną pracę zawodową, służbę publiczną i działalność społeczną umacniać fundamenty swobód, bezpieczeństwa i pomyślności naszego narodu.

 

W tej dziejowej sztafecie doskonałym wzorcem pozostaje pokolenie, które odzyskało niepodległość, ocaliło ją przed bolszewicką nawałą, poświęciło siły, talenty i serce tworzeniu zrębów ustrojowych i instytucjonalnych Rzeczypospolitej, a kiedy nadeszła godzina próby, dowiodło czynem swojej wierności i heroizmu w dramatycznych warunkach wojny i okupacji. Należeli doń właśnie bohaterowie dzisiejszej uroczystości: pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, którzy oddali Polsce własne życie – najpierw będąc przez lata jej wzorowymi urzędnikami, potem zaś jako ofiary niemieckiej i sowieckiej agresji. Ich dokonania ze wszech miar zasługują na szacunek i pamięć, a postawa – na naśladowanie przez potomnych i następców. Dlatego, raz jeszcze dziękując za inicjatywę ich uczczenia, chcę wyrazić głębokie przekonanie, że czerpiąc inspirację z przykładu tych ludzi, będziemy nadal budować Polskę silną, nowoczesną, praworządną i sprawiedliwą.

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

W imieniu Prezydenta RP list odczytała Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska

Poleć znajomemu