Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 18 września 2020

40-lecie powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

                                                           40-lecia powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów

                                                           w Krakowie

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na obchody 40-lecia powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie. Z tej okazji przesyłam słowa uznania i gratulacje dawnym i obecnym twórcom i działaczom tej zasłużonej organizacji.

 

Historia NZS najściślej wiąże się z całą pokojową rewolucją „Solidarności”. W naszych polskich zmaganiach z komunizmem wielokrotnie przeplatały się wystąpienia zwłaszcza dwóch środowisk społecznych: robotników i studentów. Początkowo działając osobno, z czasem zjednoczyły się one we wspólnym sprzeciwie wobec zniewolenia. Kulminacją tego procesu były lata 1980-1981, gdy fala strajków, rozpoczętych przez lubelskich kolejarzy i stoczniowców Wybrzeża, następnie objęła także uczelnie wyższe. Dlatego w roku, kiedy uroczyście świętujemy 40. rocznicę Sierpnia’80 i założenia NSZZ, naturalnie pamiętamy też o wystąpieniu młodzieży z sześćdziesięciu ośrodków akademickich, złączonej pod sztandarem NZS.

 

Z serca dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują tę tradycję i kontynuują działalność publiczną, kierując się w służbie na rzecz dobra wspólnego tymi samymi wartościami: umiłowaniem wolności i prawdy, poszanowaniem godności i praw ludzkich i obywatelskich. Niezależne Zrzeszenie Studentów w przeszłości było i również teraz jest doskonałą szkołą elit Rzeczypospolitej. Wyrosło z protestu przeciw reżimowi, ale buntownicza geneza oparta była na mocnym fundamencie etosu, któremu są Państwo zawsze wierni. I także za tę wielką pracę formacyjną NZS chcę dziś wyrazić wdzięczność.

 

Jestem głęboko przekonany, że podstawy ideowe organizacji pozostają nadal aktualne i atrakcyjne dla kolejnych pokoleń studentów, a historyczne dokonania stanowią słuszny powód do dumy dla uczestników obu wolnościowych przełomów z początku i końca lat 80. NZS zdał wtedy swój dziejowy egzamin i również obecnie, w suwerennej i demokratycznej Polsce, przyczynia się do kształtowania postaw patriotycznych młodych Polaków. Gratulując raz jeszcze jubileuszu, życzę wszystkim Państwu wielu osiągnięć i wspólnych, i osobistych. „Nie ma sukcesu bez NZS-u!”

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Podczas uroczystości list odczytał minister Wojciech Kolarski. 

 

Poleć znajomemu