Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 20 września 2020

Do słuchaczy transmisji radiowej mszy św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie

Uczestnicy i Słuchacze

transmisji radiowej mszy św.
w Bazylice św. Krzyża
w Warszawie

 

 

 


Eminencjo Księże Kardynale!
Wielebni Księża Misjonarze – Gospodarze Bazyliki św. Krzyża!
Dostojni Goście, Szanowni Radiosłuchacze!

 

Serdecznie pozdrawiam przybyłych do tej czcigodnej świątyni przy Krakowskim Przedmieściu oraz wszystkich słuchaczy. Jutro minie 40 lat, odkąd msze św. odprawiane w stołecznej Bazylice św. Krzyża są transmitowane przez Polskie Radio. Stało się to dzięki zawarciu porozumienia między strajkującymi w Stoczni Gdańskiej a reżimem komunistycznym. W dokumencie tym sprawę nadawania niedzielnych nabożeństw ujęto właśnie w punkcie dotyczącym wolności słowa.

 

My, Polacy, dobrze znamy te fakty i uważamy je za oczywiste. Ale przecież są one pełne paradoksów, które zadziwiały wtedy gości z zagranicy, obserwujących wydarzenia w naszym kraju. Oto robotnicy z wielkich zakładów przemysłowych wystąpili przeciwko ustrojowi, który rzekomo właśnie im miał służyć. Domagali się swobód, sprawiedliwości, godności, ale przyświecały im nie hasła postępowe, lecz symbole wiary, tradycji i tożsamości narodowej. Wskutek zaś tego protestu władza propagująca ateizm zaczęła transmitować msze.

W tej wspaniałej historii ujawnia się olbrzymia moc, jaką daje międzyludzka solidarność.


Sierpień’80 i cała nasza polska pokojowa rewolucja pozostają do dziś dowodem, jak wiele mogą dokonać ludzie, jeśli połączą siły i razem, z determinacją, podejmą walkę o swoje prawa i cele. Dziedzictwo wielkiego ogólnonarodowego ruchu „Solidarności” wskazuje na potrzebę i wartość jedności i współpracy. I także to dziedzictwo powinno dzisiaj łączyć, a nie dzielić.

 

Z okazji jubileuszu składam gratulacje całemu zespołowi Kościelnej Redakcji Transmisji Mszy Świętej Przez Polskie Radio i wszystkim, dzięki którym przez minione 40 lat miliony rodaków w kraju i za granicą mogły uczestniczyć we wspólnej modlitwie. I z serca życzę nam wszystkim, współczesnym Polakom, abyśmy z pamięci o ideałach Sierpnia czerpali inspirację do pracy dla dobra wspólnego: suwerennej Rzeczypospolitej.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

W imieniu Prezydenta RP list odczytał Doradca Tadeusz Deszkiewicz

 

Poleć znajomemu